Jesteśmy akredytowaną placówką oświatową

Świadczącą profesjonalne usługi edukacyjne

Jesteś tutaj: strona główna

Aktualności

Warsztat metodyczny dla Nauczycieli języka angielskiego wszystkich typów szkół.

Uprzejmie zapraszamy na szkolenie (forma 64) Critical thinking skills – czyli jak rozwijać umiejętności krytycznego i twórczego myślenia na lekcjach języka angielskiego, na którym poznają Państwo cechy charakterystyczne krytycznego myślenia oraz nabędą umiejętności identyfikacji, adaptacji i wykorzystywania
wybranych technik krytycznego myślenia wspierających naukę języka angielskiego.

Czytaj dalej…

Historia i teraźniejszość – zmiany w zakresie edukacji historycznej i obywatelskiej.

Uprzejmie zapraszamy do udziału w seminarium (forma 49), którego zadaniem będzie przekazanie Państwu podstawowych założeń zmian programowych wprowadzanych od 1 września 2022 r. dla przedmiotu Historia i teraźniejszość.
Szkolenie odbędzie się online, w dniu 30 września 2022 r. o godz. 16.00.
Prowadzący: dr Andrzej Kobus – historyk, specjalista PODNiDM w Pabianicach.

Serdecznie zapraszamy do udziału w kursie doskonalącym

(forma 22) ABC metod aktywizujących, który będzie miał na celu zainspirowanie Państwa do wykorzystania metod aktywizujących w praktyce szkolnej.
Pierwsze spotkanie odbędzie się online, w dniu 27 września 2022 r. o godz. 17.30.
Prowadząca: Kinga Gałązka – specjalista PODNiDM w Pabianicach

Serdecznie zapraszamy zainteresowanych nauczycieli do udziału

w warsztacie metodycznym 133, pt.: Inny nie znaczy obcy – jak pracować z uczniem cudzoziemskim, na którym zapoznacie się Państwo z metodami budowania skutecznej komunikacji oraz przeciwdziałania dyskryminacji w środowisku zróżnicowanym kulturowo.
Szkolenie odbędzie się online, w dniu 22 września 2022 r., o godz. 17.00.
Prowadząca: Joanna Gałwiaczek – doświadczony nauczyciel języka polskiego, specjalista nauczania języka polskiego obcokrajowców.

…legenda głosi, że nasze miasto swą nazwę zawdzięcza księżniczce Pabiance, która ongiś rezydowała na zamku…

Zapraszamy szkoły podstawowe, nauczycieli oraz uczniów do udziału w Powiatowym Konkursie Literacko – Plastycznym Legenda o Pabiance.

Czytaj dalej…

Uprzejmie zapraszamy Dyrektorów szkół i placówek do udziału w seminarium

Zmiany w przepisach prawa oświatowego obowiązujące od dnia 1 września 2022 r., (forma 149) którego celem będzie wyposażenie Państwa w kompleksową wiedzę o nowych rozwiązaniach prawnych wchodzących w życie wraz z rozpoczęciem roku szkolnego 2022/2023.
Seminarium odbędzie się w dniu 22 września 2022 r. o godz. 11.00.
Prowadzący: Rafał Bieniek – radca prawny, specjalista PODNiDM w Pabianicach.

Inspektorem Ochrony Danych w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach
powołany jest: Pan Tomasz Więckowski


Tel: 693-337-954


Email: ido2@synergiaconsulting.pl


Klauzula informacyjna PODN w Pabianicach

Skip to content