Jesteśmy akredytowaną placówką oświatową

Świadczącą profesjonalne usługi edukacyjne

Jesteś tutaj: strona główna

Aktualności

„Jak współpracować z dzieckiem chorym na cukrzycę”.

W imieniu PODNiDM w Pabianicach i dr Agnieszki Caban zapraszamy na seminarium

pt. „Jak współpracować z dzieckiem chorym na cukrzycę”. 18.05.2023 (online) godz. 18.00

Seminarium 90

Czytaj dalej…

„Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami dzieci w wieku przedszkolnym” WM 193

17.05.2023 o godz 16.30 zapraszamy na szkolenie pt. „Jak radzić sobie z trudnymi zachowaniami dzieci w wieku przedszkolnym”. 

Czytaj dalej…

„Mali naukowcy, czyli jak wprowadzić STEAM w edukacji wczesnoszkolnej”

16.05.2023 o godz 16.30 zapraszamy na szkolenie pt. „Mali naukowcy, czyli jak wprowadzić STEAM w edukacji wczesnoszkolnej”. WM24

Czytaj dalej…

Integracja sensoryczna a zaburzenia ze spektrum autyzmu – wiedza teoretyczna i praktyczne wskazania do pracy z dzieckiem z ASD

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztacie metodycznym pt. „Integracja sensoryczna a zaburzenia ze spektrum autyzmu – wiedza teoretyczna i praktyczne wskazania do pracy z dzieckiem z ASD”  16.05.2023 r. godz 16.30 (online), który poprowadzi Pani Olga Majewska. WM 184

Czytaj dalej…

Ankieta badająca potrzeby szkoleniowe Nauczycieli – przedłużamy czas do 19 maja

 Link do formularza „BADANIE POTRZEB NAUCZYCIELI POWIATU PABIANICKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA”Link do ANKIETY dla nauczycieli

Wypełnioną ankietę prosimy przesłać najpóźniej do 19 maja 2023 r.

Czytaj dalej…

Ankieta badająca potrzeby szkoleniowe Dyrektorów – przedłużamy czas do 19 maja

Na Państwa prośbę przedłużamy czas wysyłania ankiet do 19 maja 2023 r .

Poniżej link do formularza „BADANIE POTRZEB DYREKTORÓW POWIATU PABIANICKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA”Link do ANKIETY dla dyrektorów

Czytaj dalej…

Inspektorem Ochrony Danych w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach
powołany jest: Pan Tomasz Więckowski


Tel: 693-337-954


Email: ido2@synergiaconsulting.pl


Klauzula informacyjna PODN w Pabianicach

Skip to content