OFERTA EDUKACYJNA

AKTUALNOŚCI

Roztrzygnięcie konkursu

Uprzejmie informujemy, że w dniu 02.06.2014r. został rozstrzygnięty konkurs ogłoszony przez dyrektora PODNiDM  w Pabianicach na stanowisko koordynatora projektu „Nowy system doskonalenia nauczycieli powiatu pabianickiego”. Więcej informacji w zakładce „Projekty unijne”

Czytaj więcej »

Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach otrzymał kolejną, czwartą już dotację ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie zadania „Edukacja ekologiczna i regionalna PODNiDM w Pabianicach” w wysokości 18 015,00zł. Całkowity koszt realizacji zadania 21 215,00zł. Okres realizacji luty 2014r. – czerwiec 2015r.

Czytaj więcej »

Ośrodek nieczynny

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 20 czerwca 2014r. Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach będzie nieczynny.

Czytaj więcej »

Laureaci Łamigłówek

Gratulujemy laureatom Konkursu Matematyczno-Ekologicznego pt.: „Łamigłówki mądrej główki”. Informujemy, iż podsumowanie konkursu oraz wręczenie nagród odbędzie się 17 czerwca 2014r. o godzinie 16.00 w Młodzieżowym Domu Kultury, ul. Pułaskiego 38 w Pabianicach.

Czytaj więcej »

Projekt unijny – spotkanie dyrektorów placówek oświatowych

Zarząd Powiatu Pabianickiego zaprasza dyrektorów placówek oświatowych na spotkanie z zarządem i realizatorem projektu „Nowy system doskonalenia nauczycieli powiatu pabianickiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, które odbędzie się w dniu 03 czerwca 2014r. (wtorek) o godz. 13.00 w Sali Kominkowej Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

Czytaj więcej »

Konkurs na wolne stanowisko pracy

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach ogłasza konkurs na stanowisko koordynatora projektu „Nowy system doskonalenia nauczycieli powiatu pabianickiego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działania 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Czytaj więcej »
Skip to content