Jesteśmy akredytowaną placówką oświatową

Świadczącą profesjonalne usługi edukacyjne

Jesteś tutaj: strona główna

Aktualności

Spotkanie wigilijne

W dniu 9 grudnia 2013r. odbyło się uroczyste spotkanie wigilijne pracowników oraz doradców metodycznych ośrodka z udziałem ks. Henryka Eliasza – Proboszcza parafii św. Mateusza w Pabianicach oraz pana Waldemara Borynia – Przewodniczącego Rady Społecznej PODNiDM w Pabianicach.

Czytaj dalej…

Egzamin maturalny z języka polskiego 2015r.

Zapraszamy nauczycieli języka polskiego na szkolenie pt.: „Egzamin maturalny z języka polskiego 2015r.”

Więcej informacji:

Szkolenie – matura 2015

Karty zgłoszeń można pobrać w zakładce „Dokumenty do pobrania”.

Można także zgłaszać się na szkolenie za pośrednictwem formularza online.

Szkolenie dla nauczycieli bibliotekarzy

W dniu 18 grudnia 2013 r. o godz. 14.15 w czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Pabianicach przy ul. Kilińskiego 37 odbędzie się szkolenie dla nauczycieli bibliotekarzy na temat „Sieci współpracy i samokształcenia”. Kierownik biblioteki oraz doradca metodyczny bibliotek szkolnych PODNiDM serdecznie zapraszają na spotkanie.

II spotkanie w SIECI DYREKTORÓW

W dniu 5.12.2013r. odbyło się drugie spotkanie dyrektorów, wicedyrektorów i pedagogów szkolnych w ramach tzw. SIECI Współpracy i Samokształcenia, poświęcone trudnym sytuacjom w szkole oraz procedurom zapobiegania im, a także sposobom  rozwiązywania problemów. Uczestnicy SIECI dzielili się przykładami dobrych praktyk, m.in. w zakresie procedur przeciwdziałania agresji w szkole, palenia papierosów, wychodzenia uczniów poza teren szkoły a także na temat  zachowania się w sytuacjach kryzysowych, nieprzewidywalnych….

Czytaj dalej…

Konferencja pt.: „Działania szkoły na rzecz kondycji zdrowotnej dzieci i młodzieży poprzez wychowanie fizyczne”

Serdecznie dziękujemy za udział w konferencji.

Konferencja pt.: „Działania szkoły na rzecz kondycji fizycznej dzieci i młodzieży poprzez wychowanie fizyczne” zorganizowana przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach, która odbyła się w dniu 19.11.2013r. w Młodzieżowym Domu Kultury zgromadziła 80 dyrektorów, nauczycieli wychowania fizycznego, wychowawców szkół i placówek oświatowych, trenerów, prezesów klubów sportowych oraz przedstawicieli resortu zdrowia.

Czytaj dalej…

Bezpłatne szkolenia dla nauczycieli

Informujemy o bezpłatnych szkoleniach organizowanych przez Instytut Konsultantów Europejskich dla nauczycieli wszystkich szczebli nauczania z zakresu ogólnej wiedzy o Europejskim Funduszu Społecznym. Szczegóły dotyczące szkoleń znajdują się na stronie www.efs.szkoleniaue.pl. Poprzez tę stronę można także dokonać zgłoszenia na szkolenie.

Inspektorem Ochrony Danych w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach
powołany jest: Pan Tomasz Więckowski


Tel: 693-337-954


Email: ido2@synergiaconsulting.pl


Klauzula informacyjna PODN w Pabianicach

Skip to content