Jesteśmy akredytowaną placówką oświatową

Świadczącą profesjonalne usługi edukacyjne

Jesteś tutaj: strona główna

Aktualności

Konkurs na wolne stanowisko pracy

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach ogłasza konkurs na stanowisko koordynatora projektu „Nowy system doskonalenia nauczycieli powiatu pabianickiego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działania 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Czytaj dalej…

Zmiana terminu szkolenia

Uprzejmie informujemy, iż szkolenie pani Anny Hartleb pt.: „Analiza arkuszy egzaminacyjnych” zaplanowane na 03 czerwca 2014r. odbędzie się 09 czerwca 2014r.

Szkolenie dla bibliotekarzy

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka – Filia w Pabianicach
i Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli
i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach
zapraszają
bibliotekarzy powiatu pabianickiego na spotkanie

Czytaj dalej…

Rekrutacja do projektu

Informujemy, że nadal można zgłaszać szkoły/placówki oświatowe do projektu realizowanego przez Powiat Pabianicki/Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach „Nowy system doskonalenia nauczycieli powiatu pabianickiego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty, Działania 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.

Czytaj dalej…

Podsumowanie „Spartakiady”

Gratulujemy laureatom Powiatowego Konkursu „Spartakiada Ekologiczno – Historyczna” i dziękujemy wszystkim uczniom szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz ich opiekunom za udział w podsumowaniu konkursu, które odbyło się 27 maja 2014r. w PODNiDM w Pabianicach.

Wyniki:

Czytaj dalej…

Konkurs – Spartakiada

Informujemy, że Powiatowa Spartakiada Ekologiczno-Historyczna odbędzie się 20 maja 2014r. o godzinie 12.00 w Gimnazjum Nr 2 w Pabianicach.

Inspektorem Ochrony Danych w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach
powołany jest: Pan Tomasz Więckowski


Tel: 693-337-954


Email: ido2@synergiaconsulting.pl


Klauzula informacyjna PODN w Pabianicach

Skip to content