Jesteśmy akredytowaną placówką oświatową

Świadczącą profesjonalne usługi edukacyjne

Jesteś tutaj: strona główna

Aktualności

Uroczyste wręczenie tabletów

W ramach realizacji projektu pt.: „Doskonalenie kompetencji nauczycieli kluczem do sukcesów uczniów powiatu pabianickiego”, PO KL z Działania 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty” przez PODNiDM w Pabianicach w dniu 13.12.2013r. odbyło się uroczyste wręczeni 48 tabletów uczestnikom kursu „Wykorzystanie technologii ICT w nauczaniu”.

Czytaj dalej…

Warsztaty dla dyrektorów i wicedyrektorów

Zapraszamy dyrektorów i wicedyrektorów szkół powiatu pabianickiego na warsztaty „Monitorowanie realizacji podstawy programowej”.

Czytaj dalej…

Spotkanie wigilijne

W dniu 9 grudnia 2013r. odbyło się uroczyste spotkanie wigilijne pracowników oraz doradców metodycznych ośrodka z udziałem ks. Henryka Eliasza – Proboszcza parafii św. Mateusza w Pabianicach oraz pana Waldemara Borynia – Przewodniczącego Rady Społecznej PODNiDM w Pabianicach.

Czytaj dalej…

Egzamin maturalny z języka polskiego 2015r.

Zapraszamy nauczycieli języka polskiego na szkolenie pt.: „Egzamin maturalny z języka polskiego 2015r.”

Więcej informacji:

Szkolenie – matura 2015

Karty zgłoszeń można pobrać w zakładce „Dokumenty do pobrania”.

Można także zgłaszać się na szkolenie za pośrednictwem formularza online.

Szkolenie dla nauczycieli bibliotekarzy

W dniu 18 grudnia 2013 r. o godz. 14.15 w czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Pabianicach przy ul. Kilińskiego 37 odbędzie się szkolenie dla nauczycieli bibliotekarzy na temat „Sieci współpracy i samokształcenia”. Kierownik biblioteki oraz doradca metodyczny bibliotek szkolnych PODNiDM serdecznie zapraszają na spotkanie.

Inspektorem Ochrony Danych w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach
powołany jest: Pan Tomasz Więckowski


Tel: 693-337-954


Email: ido2@synergiaconsulting.pl


Klauzula informacyjna PODN w Pabianicach