Jesteś tutaj: Sieci współpracy i samokształcenia

SIEĆ BIBLIOTEKARZY

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka – Filia w Pabianicach i  Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach
zapraszają: bibliotekarzy powiatu pabianickiego na spotkanie
„Sieci współpracy i samokształcenia”,
które odbędzie się w dniu 09.09.2015 r., o godzinie 14.15 w czytelni Biblioteki
(ul. Kilińskiego 37).
Podczas spotkania opracowany zostanie plan pracy sieci w roku szkolnym 2015/16 oraz omówione sprawy związane z organizowaniem II Czytelniczej Gry Miejskiej.
Serdecznie zapraszamy!
Salomea Mandat – kierownik PBW – Filia w Pabianicach
Dorota Olejnik – doradca metodyczny PODNiDM w Pabianicach

Czytaj dalej…

Inspektorem Ochrony Danych w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach
powołany jest: Pan Tomasz Więckowski


Tel: 693-337-954


Email: ido2@synergiaconsulting.pl


Klauzula informacyjna PODN w Pabianicach