Jesteś tutaj: Sieci współpracy i samokształcenia

SIECI WSPÓŁPRACY i SAMOKSZTAŁCENIA prowadzone przez PODNiDM w roku szkolnym 2015/2016

SIECI współpracy i samokształcenia

1. Doradców metodycznych
skupia konsultantów, doradców metodycznych i specjalistów pracujących w PODNiDM
w Pabianicach, a głównym celem jej funkcjonowania jest doskonalenie warsztatu pracy w oparciu
wzajemną wymianę doświadczeń i pogłębianie współpracy, umiejętności niezbędnych do realizacji zadań Ośrodka. Doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli konsultantów i doradców w sieci doradców w sieci w bieżącym roku szkolnym poświęcone było między innymi doskonaleniu umiejętności coachingowych i trenerskich, podniesieniu wiedzy o akredytacji placówki doskonalenia oraz ochronie praw autorskich;

Czytaj dalej…

SIECI WSPÓŁPRACY i SAMOKSZTAŁCENIA prowadzone przez PODNiDM w roku szkolnym 2014/2015

SIECI WSPÓŁPRACY i SAMOKSZTAŁCENIA

1. Szef – sieć ta skupiała 20 dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli powiatu pabianickiego. Obszar wspierany to poza pedagogiczne obowiązki dyrektora. Odbyło się 5 spotkań, w tym- 3 spotkania eksperckie, które dotyczyły organizacji pracy w szkole, spraw kadrowych, zarządzania nieruchomością oraz kreowania wizerunku placówki
(Koordynatorem Sieci z ramienia PODNiDM była Anna Kijo)

Czytaj dalej…

SIECI WSPÓŁPRACY i SAMOKSZTAŁCENIA prowadzone przez PODNiDM w roku szkolnym 2013/2014

SIECI WSPÓŁPRACY i SAMOKSZTAŁCENIA
1. Dyrektorów
w której współpraca oscylowała wokół tematu: „Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów”; w pracach sieci uczestniczyło 20 dyrektorów i wicedyrektorów; odbyło się 5 spotkań, za każdym razem w innej placówce oświatowej na teranie Pabianic,

Czytaj dalej…

SIEĆ GEOPODRÓŻNIKÓW

Ostatnie w bieżącym roku szkolnym spotkanie
w SIECI GEOPODRÓŻNIKÓW odbyło się w PODNiDM
w Pabianicach w dniu 14.04.2015r., o godzinie 15.30.

Czytaj dalej…

SIEĆ DYREKTORÓW

I spotkanie w SIECI DYREKTORÓW

MEN wytyczyło placówkom doskonalenia nowe zadania, do których należy m.in.: prowadzenie SIECI Współpracy i Samokształcenia. Stąd pod kierownictwem p. Zofii Szmidt – głównego konsultanta ośrodka powołano do życia SIEĆ DYREKTORÓW w dniu 23 października 2013r. Na pierwszym zebraniu, które zgromadziło 20 dyrektorów i wicedyrektorów, wspólnie wypracowano harmonogram kursu pt.: „Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów” na cały rok szkolny 2013-2014.

Czytaj dalej…

SIEĆ SZEŚCIOLATEK W SZKOLE

Kolejne spotkanie sieci „Sześciolatek w szkole” zaplanowane na 19 maja 2015r., będzie dotyczyło dostosowania wymagań do potrzeb i możliwości uczniów w klasie I.

Czytaj dalej…

Inspektorem Ochrony Danych w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach
powołany jest: Pan Tomasz Więckowski


Tel: 693-337-954


Email: ido2@synergiaconsulting.pl


Klauzula informacyjna PODN w Pabianicach