Jesteś tutaj: Sieci współpracy i samokształcenia

Sieci współpracy i samokształcenia w roku szkolnym 2018/19

W roku szkolnym 2018/2019 w PODNiDM w Pabianicach funkcjonowały 4 sieci współpracy i samokształcenia, umożliwiające doskonalenie warsztatu pracy i rozwój zawodowy zainteresowanych nauczycieli i dyrektorów w wybranym obszarze.

Sieć Doradców Metodycznych ”Jak skutecznie wspierać szkoły i nauczycieli zasobami PODNiDM w Pabianicach?”. W sieci współpracowali ze sobą konsultanci, doradcy metodyczni i niektórzy specjaliści w liczbie 10 osób. Odbyło się łącznie 9 spotkań stacjonarnych, które poświęcone były w szczególności wymianie doświadczeń i upowszechnianiu przykładów dobrych praktyk wzbogacających warsztat pracy nauczyciela, doradcy metodycznego, konsultanta i specjalisty w zakresie organizowania i prowadzenia doskonalenia zawodowego nauczycieli i dyrektorów.

Czytaj dalej…

Sieci współpracy i samokształcenia w roku szkolnym 2018/2019

W roku szkolnym 2018/2019 w PODNiDM w Pabianicach funkcjonują 4 sieci współpracy i samokształcenia, umożliwiające doskonalenie warsztatu pracy i rozwój zawodowy zainteresowanych nauczycieli i dyrektorów w wybranym obszarze.

1. Sieć współpracy i samokształcenia w zakresie doradztwa zawodowego „Jak skutecznie wspierać szkoły i nauczycieli zasobami PODNiDM w Pabianicach”. Celem działania sieci jest wymiana doświadczeń i upowszechnianie przykładów dobrych praktyk wzbogacających warsztat pracy nauczyciela – doradcy metodycznego, konsultanta i specjalisty w zakresie organizowania i prowadzenia doskonalenia zawodowego nauczycieli i dyrektorów.

Czytaj dalej…

Sieci współpracy i samokształcenia w roku szkolnym 2017/18

W roku szkolnym 2017/2018 w PODNiDM w Pabianicach funkcjonowały 4 sieci współpracy i samokształcenia, umożliwiające doskonalenie warsztatu pracy i rozwój zawodowy zainteresowanych nauczycieli i dyrektorów w wybranym obszarze.

Sieć Doradców Metodycznych ”Jak skutecznie wspierać szkoły i nauczycieli zasobami PODNiDM?”. W sieci współpracowali ze sobą konsultanci, doradcy metodyczni i niektórzy specjaliści w liczbie 10 osób. Odbyło się łącznie 9 spotkań stacjonarnych, które poświęcone były w szczególności doskonaleniu kompetencji, wymianie doświadczeń pomiędzy doradcami i konsultantami oraz promowaniu przykładów dobrych praktyk w zakresie pracy zespołowej.

Czytaj dalej…

SIECI WSPÓŁPRACY i SAMOKSZTAŁCENIA prowadzone przez PODNiDM w roku szkolnym 2016/2017

W roku szkolnym 2016/2017 w PODNiDM w Pabianicach funkcjonowały 4 sieci współpracy i samokształcenia, umożliwiające doskonalenie warsztatu pracy i rozwój zawodowy zainteresowanych nauczycieli i dyrektorów w wybranym obszarze.

Sieć Dyrektorów – realizowana była pod hasłem: ”Rozwój i samoświadomość dyrektora drogą do przywództwa edukacyjnego”; uczestniczyło w niej 8 osób; odbyło się 5 spotkań stacjonarnych, poświęconych tematyce koncepcji pracy szkoły oraz budowaniu świadomości przywództwa edukacyjnego, a zwłaszcza – dobrej komunikacji, jako kluczu do efektywnego przywództwa,  na łączną ilość godzin – 20.
Koordynatorzy Sieci: J. Wysocka i J. Malinowska

Czytaj dalej…

SIECI WSPÓŁPRACY i SAMOKSZTAŁCENIA prowadzone przez PODNiDM w roku szkolnym 2015/2016

SIECI współpracy i samokształcenia

1. Doradców metodycznych
skupia konsultantów, doradców metodycznych i specjalistów pracujących w PODNiDM
w Pabianicach, a głównym celem jej funkcjonowania jest doskonalenie warsztatu pracy w oparciu
wzajemną wymianę doświadczeń i pogłębianie współpracy, umiejętności niezbędnych do realizacji zadań Ośrodka. Doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli konsultantów i doradców w sieci doradców w sieci w bieżącym roku szkolnym poświęcone było między innymi doskonaleniu umiejętności coachingowych i trenerskich, podniesieniu wiedzy o akredytacji placówki doskonalenia oraz ochronie praw autorskich;

Czytaj dalej…

SIECI WSPÓŁPRACY i SAMOKSZTAŁCENIA prowadzone przez PODNiDM w roku szkolnym 2014/2015

SIECI WSPÓŁPRACY i SAMOKSZTAŁCENIA

1. Szef – sieć ta skupiała 20 dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli powiatu pabianickiego. Obszar wspierany to poza pedagogiczne obowiązki dyrektora. Odbyło się 5 spotkań, w tym- 3 spotkania eksperckie, które dotyczyły organizacji pracy w szkole, spraw kadrowych, zarządzania nieruchomością oraz kreowania wizerunku placówki
(Koordynatorem Sieci z ramienia PODNiDM była Anna Kijo)

Czytaj dalej…

Inspektorem Ochrony Danych w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach
powołany jest: Pan Tomasz Więckowski


Tel: 693-337-954


Email: ido2@synergiaconsulting.pl


Klauzula informacyjna PODN w Pabianicach

Skip to content