Jesteś tutaj: Sieci współpracy i samokształcenia

Sieci współpracy i samokształcenia w roku szkolnym 2019/2020

W roku szkolnym 2019/2020 w PODNiDM w Pabianicach funkcjonowały 2 sieci współpracy i samokształcenia, umożliwiające doskonalenie warsztatu pracy i rozwój zawodowy zainteresowanych nauczycieli i dyrektorów w wybranym obszarze.

Sieć współpracy i samokształcenia dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli „EDU-kawa – dyrektorskie spotkania edukacyjne przy kawie”.  W ramach sieci odbyło się 6 spotkań w trakcie których uczestnicy wymieniali doświadczenia, analizowali oraz tworzyli nowe rozwiązania praktyczne tzw. „dobre praktyki”. Podczas spotkań uczestnicy korzystali z indywidualnego metodycznego i merytorycznego wsparcia ekspertów, m.in. prezesa zarządu fundacji INNOPOLIS dr Tomasza Bilickiego i radcy prawnego dr Juliana Smorąga.

Czytaj dalej…

Sieci współpracy i samokształcenia w roku szkolnym 2019/2020

W roku szkolnym 2019/2020 w PODNiDM w Pabianicach funkcjonują 3 sieci współpracy i samokształcenia, umożliwiające doskonalenie warsztatu pracy i rozwój zawodowy zainteresowanych nauczycieli i dyrektorów w wybranym obszarze.

1.Sieć współpracy i samokształcenia dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli „EDU-kawa – dyrektorskie spotkania edukacyjne przy kawie”. Celem działania sieci jest wymiana doświadczeń między uczestnikami oraz nawiązanie współpracy, analiza rozwiązań praktycznych („dobrych praktyk”), tworzenie nowych rozwiązań na potrzeby dyrektorów uczestniczących w sieci oraz korzystanie z indywidualnego metodycznego i merytorycznego wsparcia ekspertów.

Czytaj dalej…

Sieci współpracy i samokształcenia w roku szkolnym 2018/19

W roku szkolnym 2018/2019 w PODNiDM w Pabianicach funkcjonowały 4 sieci współpracy i samokształcenia, umożliwiające doskonalenie warsztatu pracy i rozwój zawodowy zainteresowanych nauczycieli i dyrektorów w wybranym obszarze.

Sieć Doradców Metodycznych ”Jak skutecznie wspierać szkoły i nauczycieli zasobami PODNiDM w Pabianicach?”. W sieci współpracowali ze sobą konsultanci, doradcy metodyczni i niektórzy specjaliści w liczbie 10 osób. Odbyło się łącznie 9 spotkań stacjonarnych, które poświęcone były w szczególności wymianie doświadczeń i upowszechnianiu przykładów dobrych praktyk wzbogacających warsztat pracy nauczyciela, doradcy metodycznego, konsultanta i specjalisty w zakresie organizowania i prowadzenia doskonalenia zawodowego nauczycieli i dyrektorów.

Czytaj dalej…

Sieci współpracy i samokształcenia w roku szkolnym 2018/2019

W roku szkolnym 2018/2019 w PODNiDM w Pabianicach funkcjonują 4 sieci współpracy i samokształcenia, umożliwiające doskonalenie warsztatu pracy i rozwój zawodowy zainteresowanych nauczycieli i dyrektorów w wybranym obszarze.

1. Sieć współpracy i samokształcenia w zakresie doradztwa zawodowego „Jak skutecznie wspierać szkoły i nauczycieli zasobami PODNiDM w Pabianicach”. Celem działania sieci jest wymiana doświadczeń i upowszechnianie przykładów dobrych praktyk wzbogacających warsztat pracy nauczyciela – doradcy metodycznego, konsultanta i specjalisty w zakresie organizowania i prowadzenia doskonalenia zawodowego nauczycieli i dyrektorów.

Czytaj dalej…

Sieci współpracy i samokształcenia w roku szkolnym 2017/18

W roku szkolnym 2017/2018 w PODNiDM w Pabianicach funkcjonowały 4 sieci współpracy i samokształcenia, umożliwiające doskonalenie warsztatu pracy i rozwój zawodowy zainteresowanych nauczycieli i dyrektorów w wybranym obszarze.

Sieć Doradców Metodycznych ”Jak skutecznie wspierać szkoły i nauczycieli zasobami PODNiDM?”. W sieci współpracowali ze sobą konsultanci, doradcy metodyczni i niektórzy specjaliści w liczbie 10 osób. Odbyło się łącznie 9 spotkań stacjonarnych, które poświęcone były w szczególności doskonaleniu kompetencji, wymianie doświadczeń pomiędzy doradcami i konsultantami oraz promowaniu przykładów dobrych praktyk w zakresie pracy zespołowej.

Czytaj dalej…

SIECI WSPÓŁPRACY i SAMOKSZTAŁCENIA prowadzone przez PODNiDM w roku szkolnym 2016/2017

W roku szkolnym 2016/2017 w PODNiDM w Pabianicach funkcjonowały 4 sieci współpracy i samokształcenia, umożliwiające doskonalenie warsztatu pracy i rozwój zawodowy zainteresowanych nauczycieli i dyrektorów w wybranym obszarze.

Sieć Dyrektorów – realizowana była pod hasłem: ”Rozwój i samoświadomość dyrektora drogą do przywództwa edukacyjnego”; uczestniczyło w niej 8 osób; odbyło się 5 spotkań stacjonarnych, poświęconych tematyce koncepcji pracy szkoły oraz budowaniu świadomości przywództwa edukacyjnego, a zwłaszcza – dobrej komunikacji, jako kluczu do efektywnego przywództwa,  na łączną ilość godzin – 20.
Koordynatorzy Sieci: J. Wysocka i J. Malinowska

Czytaj dalej…

Inspektorem Ochrony Danych w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach
powołany jest: Pan Tomasz Więckowski


Tel: 693-337-954


Email: ido2@synergiaconsulting.pl


Klauzula informacyjna PODN w Pabianicach