Jesteś tutaj: strona główna  »  Studia podyplomowe w Pabianicach

Studia podyplomowe w Pabianicach

We współpracy z Wyższą Szkołą Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi, realizujemy Studia Podyplomowe.


W roku szkolnym 2018/2019 trzy grupy uczestników studiów podyplomowych rozpoczęły studia podyplomowe i kontynuowali je w roku szkolnym 2019/2020 na następujących kierunkach:

 

  1. Wczesne i całożyciowe wspomaganie rozwoju i edukacji uczniów z autyzmem i/lub zespołem Aspergera – realizuje 16 osób   
  2. Oligofrenopedagogika- edukacja, rehabilitacja i rewalidacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – realizuje 19 osób 
  3. Zarządzanie oświatą – realizuje 21 osób 

Druki do pobrania:

Karta zgłoszenia na Zarządzanie Oświatą_pobierz

Karta zgłoszenia na pozostałe kierunki_pobierz

******************************************************************

KIERUNEK OLIGOFRENOPEDAGOGIKA 2018/2019 ukończyło 16 nauczycieli.

KIERUNEK ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ 2018/2019 ukończyło 14 nauczycieli.

KIERUNEK DORADZTWO ZAWODOWE 2017/2018 ukończyło 11 nauczycieli.

    

KIERUNEK INTEGRACJA SENSORYCZNA 2017/2018 ukończyło 17 nauczycieli.

    

KIERUNEK OLIGOFRENOPEDAGOGIKA 2017/2018 ukończyło 23 nauczycieli.

 

KIERUNEK OLIGOFRENOPEDAGOGIKA 2016/2017 ukończyło 21 nauczycieli.


KIERUNEK MEDIACJE – UNIWERSALNE NARZĘDZIE ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW, który realizowano również we współpracy ze Stowarzyszeniem Mediatorów Cywilnych w roku szkolnym 2016/2017  ukończyło 8 osób.


KIERUNEK ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ I DYDAKTYKA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w roku szkolnym 2016/2017 ukończyło 12 osób.


KIERUNEK OLIGOFRENOPEDAGOGIKA w roku szkolnym 2015/2016 ukończyło 28 dyrektorów i nauczycieli.

W mediach o realizacji studiów podyplomowych:

Inspektorem Ochrony Danych w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach
powołany jest: Pan Tomasz Więckowski


Tel: 693-337-954


Email: ido2@synergiaconsulting.pl


Klauzula informacyjna PODN w Pabianicach