Jesteś tutaj: Dotacje

Rok szkolny 2012/2013 – granty ŁKO oraz dotacja WFOŚiGW w Łodzi

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach otrzymał dotację z WFOŚiGW w Łodzi do kwoty 29 110,00zł na dofinansowanie zadania „Edukacja ekologiczna i regionalna uczniów i nauczycieli powiatu pabianickiego i województwa łódzkiego” w wyniku realizacji, którego osiągnięto efekty:

1) ekologiczne tj. wzrost poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska i świadomości ekologicznej, kształtowanie postaw proekologicznych oraz indywidualnej odpowiedzialności za środowisko u około 1700 uczestników zadania,

Czytaj dalej…

Rok szkolny 2011/2012 – dotacja WFOŚiGW w Łodzi

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach otrzymał dotację z WFOŚiGW w Łodzi do kwoty 29 000,00zł na dofinansowanie Zadania: „Edukacja ekologiczna oraz regionalna uczniów i nauczycieli powiatu pabianickiego i województwa łódzkiego realizowana przez PODN i DM w Pabianicach”
w wyniku realizacji którego osiągnięto efekty:

1) rzeczowy w postaci:

Czytaj dalej…

Rok szkolny 2010/2011 – dotacja WFOŚiGW w Łodzi

 

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach otrzymał z WFOŚiGW w Łodzi dotację do kwoty 10 250,00zł na dofinansowanie zadania „Edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży, realizowana poprzez wycieczki i konkursy, prowadzone przez PODNiDM w Pabianicach” w wyniku realizacji której osiągnięto efekty:

Czytaj dalej…

Rok szkolny 2009/2010 – granty ŁKO

Szkolenia w ramach zadań edukacyjnych w zakresie doskonalenia  nauczycieli  – granty Łódzkiego Kuratora Oświaty:

1. Szkolenia rad pedagogicznych:
-„Doskonalenie efektywności kształcenia w gimnazjum w oparciu o wskaźnik EWD, z wykorzystaniem kalkulatora EWD i analizy kontekstu szkolnego”
– „Świetlica szkolna miejscem, atrakcyjnej edukacji i realizacji zadań opiekuńczo-wychowawczych szkoły”.

2. Kurs doskonalący:
-„Szkoła miejscem edukacji, terapii i wychowania uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych”.

Czytaj dalej…

Rok szkolny 2008/2009 – granty ŁKO

Szkolenia w ramach zadań edukacyjnych w zakresie doskonalenia nauczycieli – granty Łódzkiego Kuratora Oświaty:

  1. Szkolenie rad pedagogicznych:
    -”Jak konstruktywnie współpracować z rodzicami?”.
  2. Kursy doskonalące:
    -”Rola dyrektora w motywowaniu nauczyciela do pracy”,
    -„Matematyka jako przedmiot obowiązkowy na egzaminie maturalnym”.

Czytaj dalej…

Inspektorem Ochrony Danych w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach
powołany jest: Pan Tomasz Więckowski


Tel: 693-337-954


Email: ido2@synergiaconsulting.pl


Klauzula informacyjna PODN w Pabianicach