Jesteś tutaj: Dotacje

Rok 2021 – dotacje celowe

W 2021 Wojewoda Łódzki oraz jednostki samorządu terytorialnego przekazały dla Powiatu Pabianickiego dotacje celowe na utrzymanie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach. Pozwalają one na organizację doradztwa metodycznego, pokrycie kosztów zatrudnienia  specjalistów i częściowo nauczyciela konsultanta oraz na zakup materiałów biurowych.
W 2020 roku otrzymano następujące dotacje dla Powiatu Pabianickiego:

Czytaj dalej…

Rok 2020 – dotacje celowe

W 2020 Wojewoda Łódzki oraz jednostki samorządu terytorialnego przekazały dla Powiatu Pabianickiego dotacje celowe na utrzymanie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach. Pozwalają one na organizację doradztwa metodycznego, pokrycie kosztów zatrudnienia  specjalistów i częściowo nauczyciela konsultanta oraz na zakup materiałów biurowych.
W 2020r. otrzymano następujące dotacje dla Powiatu Pabianickiego:

Czytaj dalej…

Rok 2019 – dotacje celowe

W 2019 Wojewoda Łódzki oraz jednostki samorządu terytorialnego przekazały dla Powiatu Pabianickiego dotacje celowe na utrzymanie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach. Pozwalają one na pokrycie kosztów zatrudnienia doradców metodycznych, specjalistów i częściowo głównego konsultanta oraz na częściowe dofinansowanie kosztów energii elektrycznej i gazu lub dofinansowanie kosztów konserwacji sprzętu informatycznego.  W 2019r. otrzymano następujące dotacje dla Powiatu Pabianickiego:

Czytaj dalej…

Rok 2018 – dotacje od jednostek samorządu terytorialnego w powiecie pabianickim

W 2018 jednostki samorządu terytorialnego przekazały dla Powiatu Pabianickiego dotacje celowe na utrzymanie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach. Pozwalają one na pokrycie kosztów zatrudnienia doradców metodycznych, specjalistów i częściowo głównego konsultanta oraz na częściowe dofinansowanie kosztów energii elektrycznej i gazu lub dofinansowanie kosztów konserwacji sprzętu informatycznego.  W 2018r. otrzymano następujące dotacje dla Powiatu Pabianickiego:

Czytaj dalej…

Rok 2017 – dotacje od jednostek samorządu terytorialnego w powiecie pabianickim

W 2017 jednostki samorządu terytorialnego przekazały dla Powiatu Pabianickiego dotacje celowe na utrzymanie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach. Pozwalają one na pokrycie kosztów zatrudnienia doradców metodycznych, specjalistów i częściowo głównego konsultanta oraz na częściowe dofinansowanie kosztów energii elektrycznej i gazu lub dofinansowanie kosztów konserwacji sprzętu informatycznego.  W 2017r. otrzymano następujące dotacje dla Powiatu Pabianickiego:

Czytaj dalej…

Rok szkolny 2015/2016 – dotacja WFOŚiGW w Łodzi

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach otrzymał kolejną, piątą dotację ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie zadania „Ekologia i ochrona środowiska w konkursach i szkoleniach PODNiDM w Pabianicach” w wysokości 7 675,00zł. Całkowity koszt realizacji zadania 7 973,67zł. Okres realizacji wrzesień 2015r. – czerwiec 2016r.

W zadaniu wzięły udział przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, placówki oświatowe powiatu pabianickiego i woj. łódzkiego.

Czytaj dalej…

Inspektorem Ochrony Danych w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach
powołany jest: Pan Tomasz Więckowski


Tel: 693-337-954


Email: ido2@synergiaconsulting.pl


Klauzula informacyjna PODN w Pabianicach

Skip to content