Jesteś tutaj: strona główna  »  Sieci współpracy i samokształcenia   »   Sieci współpracy i samokształcenia w roku szkolnym ...

Sieci współpracy i samokształcenia w roku szkolnym 2022/2023

W roku szkolnym 2022/2023 w PODNiDM w Pabianicach będą funkcjonowały 2 sieci współpracy i samokształcenia, umożliwiające doskonalenie warsztatu pracy i zdobywanie nowych umiejętności przez zainteresowanych nauczycieli i dyrektorów.

 1. Sieć współpracy i samokształcenia dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli „Akademia Młodego Dyrektora”. Celem funkcjonowania sieci jest wsparcie młodego stażem Dyrektora w zarządzaniu placówką oświatową oraz w realizacji zadań kierownika jednostki organizacyjnej samorządu terytorialnego.
  W ramach działania sieci zostały zaplanowane spotkania, o następującej tematyce:
 • Zmiany w przepisach prawa oświatowego w pigułce.
 • Współpraca z rodzicami w praktyce.
 • Kontrola zarządcza w praktyce.
 • Dokumentacja pracy szkoły/przedszkola.
 • Kontrola zgodności z przepisami prawa-  organizacji zajęć WDŻ, zwiększania dostępności i jakości wsparcia udzielanego uczniom/dzieciom przez nauczycieli specjalistów.
 • Uczeń/dziecko cudzoziemskie w szkole/przedszkolu.Koordynatorzy sieci: Małgorzata Biegajło, Krzysztof Durnaś.

  2. Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli ze stażem pracy od 0 do 4 lat „Akademia młodego nauczyciela”. Celem działania sieci jest  wsparcie młodego stażem nauczyciela w budowaniu warsztatu pracy i w rozwoju zawodowym.

       W ramach działania sieci zostały zaplanowanie spotkania, o następującej tematyce:

 • Przepisy prawa oświatowego w pigułce.
 • Awans zawodowy – realizacja planu rozwoju zawodowego krok po kroku.
 • Podstawa programowa, program nauczania i wymagania egzaminacyjne – co, jak, kiedy?
 • Uczeń ze SPE oraz indywidualizacja pracy z uczniem w praktyce.
 • Narzędzia TIK w pracy nauczyciela.
 • Współpraca z rodzicami w praktyce.Koordynatorzy sieci: Krzysztof Muszyński, Małgorzata Pawełczyk.

  Zachęcamy do udziału!

Inspektorem Ochrony Danych w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach
powołany jest: Pan Tomasz Więckowski


Tel: 693-337-954


Email: ido2@synergiaconsulting.pl


Klauzula informacyjna PODN w Pabianicach

Skip to content