Jesteś tutaj: strona główna  »  Aktualności   »   System Edukacji w Ukrainie – ZMIANA TERMINU

System Edukacji w Ukrainie – ZMIANA TERMINU

Uprzejmie informujemy, iż biorąc pod uwagę Państwa prośby i sugestie  wyznaczono nowy termin konferencji.
Ogólnopolska Konferencja naukowoszkoleniowa online:
„System Edukacji w Ukrainie
” odbędzie się dnia 6.10.2022 r. o godzinie 14:00. 

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi we współpracy z Powiatowym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach zapraszają do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji naukowoszkoleniowej online: „System Edukacji w Ukrainie”.
Celem konferencji będzie podjęcie dyskusji na temat edukacji, wsparcia i pomocy psychologiczno
pedagogicznej udzielanej
w
polskich przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych dla dzieci i młodzieży ukraińskiej uciekającej przed wojną.


Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w konferencji zaprasza
my do wypełnienia karty zgłoszenia i odesłania skanu Zgłoszenia można nadsyłać do 30.09.2022 r.
a.pacocha@wsbinoz.pl
lub zgłoszenia@podnpabianice.pl

karta_zgloszenia_konferencja.pdf (wsbinoz.edu.pl)

Do uczestnictwa zapraszamy pedagogów, psychologów, dyrektorów przedszkoli, szkół, placówek oświatowych, nauczycieli,
wychowawców a także przedstawicieli innych instytucji, zajmujących się udzieleniem wsparcia, pomoc
y psychologiczno
pedagogicznej.

PROGRAM KONFERENCJI
1.
Otwarcie konferencji Prof. WSBiNoZ dr hab. Wojciech Welskop
2.
System edukacji w Ukrainie prof. dr hab. Svitlana Loboda, kierownik Katedry Komputerowych Technologii
Multimedialnych Narodowego Uniwersytetu Lotniczego w Kijowie, Ukraina

3.
Etapy edukacyjne: system edukacji przedszkolnej, system edukacji szkoły podstawowej i system edukacji szkoły
średniej
dr hab. Oksana Onoprienko, starszy pracownik naukowy, kierownik Działu Edukacji Podstawowej im. O.Ya.
Savchenko Instytutu Pedagogiki Narodowej Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy

Oksana Petruv, PhD, starszy pracownik naukowy Działu Edukacji Podstawowej im. O.Ya. Sawczenko Instytutu Pedagogicznego

Narodowej Akademii N
auk Pedagogicznych Ukrainy
Tetiana Yunosheva, pracownik naukowy Działu Edukacji Podstawowej im. O.Ya. Sawczenko Instytutu Pedagogicznego

Narodowej Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy

4.
Reforma szkolnictwa w Ukrainie Vita Pavlenko, PhD, docent Katedry Pedagogiki Zawodowej, Pedagogiki Specjalnej,
Andragogiki i Zarządzania Państwowego Uniwersytetu im. Iwana Franki, Żytomierz, Ukraina

5.
Pomoc psychologicznopedagogiczna. Praca społecznopedagogiczna z dziećmi uciekającymi przed wojną w Ukrainie
prof. dr hab. Nadija Pawlyk, profesor Państwowego Uniwersytetu im. Iwana Franki, Żytomierz, Ukraina, pracownik
naukowy Instytutu Studiów Zaawansowanych w Aarhus, Dania

 

PATRONAT HONOROWY


Inspektorem Ochrony Danych w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach
powołany jest: Pan Tomasz Więckowski


Tel: 693-337-954


Email: ido2@synergiaconsulting.pl


Klauzula informacyjna PODN w Pabianicach

Skip to content