Jesteś tutaj: strona główna  »  Sieci współpracy i samokształcenia   »   Sieci współpracy i samokształcenia w roku szkolnym ...

Sieci współpracy i samokształcenia w roku szkolnym 2021/2022

W roku szkolnym 2021/2022 w PODNiDM w Pabianicach funkcjonowały 3 sieci współpracy i samokształcenia, umożliwiające doskonalenie warsztatu pracy i rozwój zawodowy zainteresowanych nauczycieli i dyrektorów w wybranym obszarze.

1.Sieć współpracy i samokształcenia dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli „EDU-kawa – dyrektorskie spotkania edukacyjne przy kawie”. Celem działania sieci była wymiana doświadczeń między uczestnikami oraz nawiązanie współpracy, analiza rozwiązań praktycznych („dobrych praktyk”), tworzenie nowych rozwiązań na potrzeby dyrektorów uczestniczących w sieci oraz korzystanie z indywidualnego metodycznego i merytorycznego wsparcia ekspertów.

W ramach sieci zaplanowano następującą tematykę spotkań:

 • Budowanie relacji w szkole – rola dyrektora w tworzeniu atmosfery w placówce/szkole                      
 • Action learning – praktyczne poznanie twórczego rozwiązywania realnych problemów występujących w szkole
 • Praca z wartościami i budowanie efektywnych zespołów nauczycielskich
 • Zmiany w przepisach prawa oświatowego w roku szkolnym 2021/2022
 • Negocjacje w szkole, czyli jak zmienić nieufność we współpracę

Koordynatorzy Sieci: Małgorzata Biegajło, Joanna Streit-Wlaźlak

 

2. Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli ze stażem pracy od 0 do 4 lat „Akademia młodego nauczyciela”. Celem działania sieci było wspieranie młodych nauczycieli w rozwoju zawodowym i budowaniu warsztatu pracy, zapoznanie uczestników z podstawą programową nauczania biologii i historii w szkole podstawowej i ponadpodstawowej oraz analiza warunków i sposobu realizacji podstawy programowej.

W ramach sieci zaplanowano następującą tematykę spotkań:

 • Przepisy prawa oświatowego
 • Awans zawodowy – realizacja planu rozwoju zawodowego krok po kroku
 • Jak dokumentować plan rozwoju zawodowego?
 • Podstawa programowa, program nauczania, wymagania egzaminacyjne
 • Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE) oraz indywidualizacja pracy z uczniem w praktyce
 • Narzędzie technologii informacyjno – komunikacyjnej (TIK) w pracy nauczyciela
 • Współpraca z rodzicami w praktyce szkolnej

 

 

3. Sieć współpracy i samokształcenia w zakresie rozwijania kompetencji cyfrowych nauczycieli ,,Cyfrowy nauczyciel”. Celem działania sieci było zapoznanie uczestników szkolenia z możliwościami pakietu Office 365 w pracy nauczyciela, wymiana doświadczeń i integracja uczestników, doskonalenie umiejętności zdalnego nauczania na platformach edukacyjnych, nawiązywanie kontaktów i współpracy między nauczycielami i szkołami oraz wspólne rozwiązywanie problemów.

W ramach sieci zaplanowano następującą tematykę spotkań:

 • Nowości wdrażane na platformach do nauki zdalnej
 • Dobre praktyki pracy zdalnej
 • Platformy do wspomagania nauczania (np. Kahoot!, Quizziz, Scratch, Genially, Canva)
 • Wspólne tworzenie bazy pomysłów i materiałów

Koordynatorzy Sieci: Joanna Gałwiaczek, Krzysztof Myszyński

Inspektorem Ochrony Danych w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach
powołany jest: Pan Tomasz Więckowski


Tel: 693-337-954


Email: ido2@synergiaconsulting.pl


Klauzula informacyjna PODN w Pabianicach

Skip to content