Jesteś tutaj: strona główna  »  Sieci współpracy i samokształcenia   »   Sieci współpracy i samokształcenia w roku szkolnym ...

Sieci współpracy i samokształcenia w roku szkolnym 2020/2021

W roku szkolnym 2020/2021 w PODNiDM w Pabianicach funkcjonuje 5 sieci współpracy i samokształcenia, umożliwiające doskonalenie warsztatu pracy i rozwój zawodowy zainteresowanych nauczycieli i dyrektorów w wybranym obszarze.

1.Sieć współpracy i samokształcenia dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli „EDU-kawa – dyrektorskie spotkania edukacyjne przy kawie”. Celem działania sieci jest wymiana doświadczeń między uczestnikami oraz nawiązanie współpracy, analiza rozwiązań praktycznych („dobrych praktyk”), tworzenie nowych rozwiązań na potrzeby dyrektorów uczestniczących w sieci oraz korzystanie z indywidualnego metodycznego i merytorycznego wsparcia ekspertów.

W ramach sieci zaplanowano następującą tematykę spotkań:

 • Decyzje administracyjne i kierownicze w szkole i ich podstawy prawne                      
 • Neurodydaktyka, czyli jak wykorzystać potencjał mózgu?
 • Dostęp do informacji publicznej w placówce oświatowej
 • Kim jest pokolenie „ płatków śniegu” – nowe wyzwania w edukacji
 • Procedury postępowania z dzieckiem w sytuacji kryzysowej w szkole

Koordynatorzy Sieci: Małgorzata Biegajło, Joanna Streit-Wlaźlak

 

2. Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli ze stażem pracy od 0 do 4 lat „Akademia młodego nauczyciela”. Celem działania sieci jest wspieranie młodych nauczycieli w rozwoju zawodowym i budowaniu warsztatu pracy.

W ramach sieci zaplanowano następującą tematykę spotkań:

 • Podstawowe narzędzia w pracy zdalnej nauczyciela
 • Jak w pracy zdalnej wykorzystać platformę Microsoft Teams?
 • Jak poradzić sobie z uczniem ,,trudnym”?
 • Jak budować autorytet nauczyciela?
 • Jak dzielić się doświadczeniami?
 • Współpraca z rodzicami

Koordynatorzy Sieci: Agnieszka Kik, Anna Starzyńska – Kloze

 

3. Sieć współpracy i samokształcenia w zakresie edukacji przedszkolnej „Nauczanie przez doświadczanie”. Celem działania sieci jest wymiana doświadczeń między uczestnikami, integracja, wzbogacanie warsztatu pracy nauczycieli/dyrektorów, promowanie przykładów ,,dobrych praktyk w zakresie przygotowań uczniów do egzaminu z przedmiotów przyrodniczych oraz rozwijanie współpracy nauczycieli przedmiotów przyrodniczych w zakresie przygotowań do egzaminu ósmoklasisty.

W ramach sieci zaplanowano następującą tematykę spotkań:

 • Metodyka pracy metodą eksperymentu (model 5E i model IBSE), doświadczenia i eksperymenty w podstawie programowej przedmiotów przyrodniczych
 • Egzamin klas ósmych z przedmiotów przyrodniczych
 • Przedmioty przyrodnicze w sieci (gdzie, co i jak?)

Koordynatorzy Sieci: Katarzyna Karpowicz – Krupińska, Anna Romańska

 

4. Sieć współpracy i samokształcenia w zakresie TIK ,,Genial.ly – inspiracje w zakresie TIK”. Celem działania sieci jest wymiana doświadczeń między uczestnikami, integracja, wzbogacanie warsztatu pracy nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz promowanie przykładów „dobrych praktyk” w zakresie korzystania z nowoczesnych technologii.

W ramach sieci zaplanowano następującą tematykę spotkań:

 • Platformy, które można wykorzystać do pracy z uczniami
 • Generatory dostępne w sieci do tworzenia ciekawych lekcji i ich możliwości wykorzystania podczas zajęć
 • Jak stworzyć ciekawą lekcję, korzystając z bazy pomysłów?
 • Prezentacja ciekawych zajęć dla uczniów

Koordynator Sieci: Dorota Lauer – Tomecka

 

5. Sieć bibliotekarzy szkolnych ,,Czytelnicza Gra Miejska”. Celem działania sieci jest zachęcanie uczniów do czytania książek.

W ramach sieci zaplanowano następującą tematykę spotkań:

 • Rozwijanie kreatywności – niestandardowe propozycje kontaktu z książką
 • Propagowanie aktywności fizycznej

Koordynator Sieci: Agnieszka Kik we współpracy z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką w Łodzi (filia w Pabianicach)

Inspektorem Ochrony Danych w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach
powołany jest: Pan Tomasz Więckowski


Tel: 693-337-954


Email: ido2@synergiaconsulting.pl


Klauzula informacyjna PODN w Pabianicach

Skip to content