Jesteś tutaj: strona główna  »  Aktualności   »   Badanie potrzeb dyrektorów powiatu pabianickiego w za ...

Badanie potrzeb dyrektorów powiatu pabianickiego w zakresie doskonalenia

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu ankietowym, diagnozującym potrzeby szkoleniowe dyrektorów oraz wicedyrektorów szkół i placówek oświatowych z terenu powiatu pabianickiego.

Wyniki badania ankietowego posłużą Powiatowemu Ośrodkowi Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach do przygotowania oferty edukacyjnej na rok szkolny 2021/2022 adekwatnej do potrzeb i oczekiwań naszych dyrektorów.

Badanie przeprowadzane jest online za pomocą ankiety.

Ankieta jest anonimowa, składa się z kilku pytań , czas jej wypełnienia zajmuje około 5 minut.

 

Treść ankiety:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MnoxWns9-UyC-4K19fUieKwrksumS51Imd1FxHQAi59UNVM4WUZIMk1ZOEdSWlhKWFdTNzZXREtZVS4u

 

Wyniki badania ankietowego zostaną przekazane do Państwa wiadomości za pośrednictwem strony www. naszego Ośrodka http://podn-pabianice.pl oraz przesłane do wszystkich szkół i placówek powiatu pabianickiego biorących udział w badaniu.

Wypełnioną ankietę prosimy przesłać najpóźniej do 19 marca 2021 r.

Inspektorem Ochrony Danych w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach
powołany jest: Pan Tomasz Więckowski


Tel: 693-337-954


Email: ido2@synergiaconsulting.pl


Klauzula informacyjna PODN w Pabianicach