Jesteś tutaj: strona główna  »  Aktualności   »   TEK-Technologia Edukacja Komunikacja

TEK-Technologia Edukacja Komunikacja

Zapraszamy wszystkich nauczycieli oraz dyrektorów do realizacji programu edukacyjnego TEK – Technologia Edukacja Komunikacja. 

Program ma zasięg powiatu i służyć ma rozwojowi kompetencji nauczycieli i dyrektorów powiatu pabianickiego oraz doradców i nauczycieli konsultantów PODNiDM w zakresie wykorzystania technologii w procesie edukacyjnym.

 

ADRESAT:

Program dedykowany jest dwóm grupom adresatów:

  • Nauczyciele powiatu pabianickiego
  • Dyrektorzy powiatu pabianickiego

 

CEL OGÓLNY (dla wszystkich adresatów):

Rozwój kompetencji nauczycieli oraz dyrektorów w zakresie stosowania technologii informacyjnych w procesie edukacyjnym.

 

CELE CZĄSTKOWE (dla wszystkich adresatów):

  • Wzbogacanie warsztatu pracy o nowe sposoby działania w sytuacjach edukacyjnych.
  • Podnoszenie kompetencji cyfrowych.
  • Poszerzanie repertuaru interaktywnych pomocy dydaktycznych wypracowanych przez nauczycieli powiatu pabianickiego.
  • Rozwijanie umiejętności tworzenia własnych materiałów.

 

PRZEWIDYWANE EFEKTY EDUKACYJNE:

Osoby, które ukończą wymagane formy doskonalenia wzbogacą swój metodyczny warsztat pracy:

  • w zakresie posługiwania się narzędziami Microsoft Teams do: komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, organizowania i prowadzenia spotkań, realizacji wybranych elementów procesu edukacyjnego np. kontroli i oceny.
  • o wiedzę i umiejętności z zakresu wykorzystania technologii do prowadzenia zajęć zdalnych.

Dodatkowo, poszczególne grupy adresatów programu, zgodnie ze swoimi potrzebami, nabędą/podniosą swoje kompetencje w zakresie stosowania technologii oraz wykorzystają je, tworząc „bank dobrych praktyk”. Zatem, poza wymienionymi, wspólnymi dla wszystkich, efektami:

  • Dyrektorzy poszerzą swoje umiejętności wykorzystania TIK w zarządzaniu placówką i w prowadzeniu nadzoru pedagogicznego;
  • Nauczyciele podniosą i wykorzystają swoje kompetencje cyfrowe oraz przygotują publikacje do Biuletynu Metodycznego PODNiDM z zakresu wykorzystania TIK w codziennej praktyce pedagogicznej.

 

CZAS REALIZACJI:

31.VII. 2020- 31.VI.2021

 

OPIS SPOSOBU REALIZACJI:

Program TEK – Technologia-Edukacja-Komunikacja jest programem indywidualnym  dla nauczycieli i dyrektorów powiatu pabianickiego, którzy pragną rozwijać swoje kompetencje w zakresie stosowania technologii informacyjnych w procesie edukacyjnym. Program kończy się nadaniem certyfikatu INNOWACYNY NAUCZYCIEL lub INNOWACYNY DYREKTOR. Aby zdobyć certyfikat należy ukończyć trzy dowolne szkolenia z oferty PODNiDM oznaczone logiem TEK oraz podzielić się swoimi doświadczeniami związanymi z wykorzystaniem technologii w prowadzonych działaniach edukacyjnych (opracowanie notatki, artykułu, prezentacji do biuletynu metodycznego PODNiDM). Certyfikat zostanie wręczony na koniec roku szkolnego.

 

TERMINARZ:

01.09.2020- 17.06.2021 – udział w wybranych formach doskonalących opatrzonych logiem TEK (minimum trzy szkolenia)

01.03.2021- 1.06.2021 – opracowywanie własnego materiałów do biuletynu w zakresie TEK i wysłanie je na adres mailowy PODNiDM

1.06.2021-17.06.2021- recenzja i analiza materiałów nadesłanych przez nauczycieli

17.06.2021- 31.06.2021 – analiza wymogów formalnych i przyznanie certyfikatów.

Inspektorem Ochrony Danych w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach
powołany jest: Pan Tomasz Więckowski


Tel: 693-337-954


Email: ido2@synergiaconsulting.pl


Klauzula informacyjna PODN w Pabianicach