Jesteś tutaj: strona główna  »  Aktualności   »   Konkurs ofert na stanowisko nauczyciela-doradcy metody ...

Konkurs ofert na stanowisko nauczyciela-doradcy metodycznego

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

Kuratorium Oświaty w Łodzi ponownie ogłasza konkurs ofert na stanowisko nauczyciela-doradcy metodycznego w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach.

Podstawa prawna:

  • 25 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2019 r. poz. 1045) i § 10 ust. 6 Procedury naboru kandydatów na stanowisko nauczyciela-doradcy metodycznego obowiązującej w Kuratorium Oświaty w Łodzi – stanowiącej załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 33/2020 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 2 kwietnia 2020 r.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu ofert

W związku z sytuacją szczególną, jaką jest epidemia zwracamy się do Państwa z prośbą o poinformowanie nauczycieli o możliwości przystąpienia do ww. konkursu ofert.

Inspektorem Ochrony Danych w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach
powołany jest: Pan Tomasz Więckowski


Tel: 693-337-954


Email: ido2@synergiaconsulting.pl


Klauzula informacyjna PODN w Pabianicach