Jesteś tutaj: strona główna  »  Aktualności   »   Dobre praktyki w edukacji włączającej. MEN zaprasza ...

Dobre praktyki w edukacji włączającej. MEN zaprasza do udziału w badaniu

Szanowni Państwo Dyrektorzy,
Ministerstwo Edukacji Narodowej serdecznie zaprasza do udziału w badaniu praktyki włączającej ogólnodostępnych szkół podstawowych, które realizowane jest na zlecenie MEN przez Uniwersytet Śląski.

Celem badania jest zebranie przykładów dobrych praktyk, wypracowanych przez nauczycieli oraz całej społeczności szkolnej, które odpowiadają na zróżnicowanie potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów.Obok szczególnych zdolności, niepełnosprawności, zaburzeń rozwojowych czy stanu zdrowia, także doświadczenie migracji czy sytuacja społeczno-ekonomiczna rodziny mogą wpływać na różne potrzeby uczniów.

Ankieta jest dostępna w Systemie Informacji Oświatowej w Strefie dla zalogowanych Pracownika do 17 czerwca 2020 roku.

W ramach badania ministerstwo chce zebrać przykłady praktyk, które sprawdzają się w Państwa szkole i placówce. Udział w projekcie stanowi również dla szkoły szansę na wymianę doświadczeń i przegląd swojej praktyki, zarówno pod kątem mocnych stron i posiadanych zasobów, jak i dostrzeżenie obszarów, które można usprawnić.
Zebrane przykłady zostaną wykorzystane w pracach nad rozwiązaniami prawnymi mającymi na celu podniesienie jakości kształcenia wszystkich uczniów. Posłużą również do przygotowania materiałów metodycznych i informacyjnych.

Serdecznie zachęcam Państwa do udziału w badaniu!

Link do artykułu na stronie internetowej MEN

Inspektorem Ochrony Danych w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach
powołany jest: Pan Tomasz Więckowski


Tel: 693-337-954


Email: ido2@synergiaconsulting.pl


Klauzula informacyjna PODN w Pabianicach