Jesteś tutaj: strona główna  »  Dotacje   »   Rok 2020 – dotacje celowe

Rok 2020 – dotacje celowe

W 2020 Wojewoda Łódzki oraz jednostki samorządu terytorialnego przekazały dla Powiatu Pabianickiego dotacje celowe na utrzymanie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach. Pozwalają one na organizację doradztwa metodycznego, pokrycie kosztów zatrudnienia  specjalistów i częściowo nauczyciela konsultanta oraz na zakup materiałów biurowych.
W 2020r. otrzymano następujące dotacje dla Powiatu Pabianickiego:

  1. dotacja od Wojewody Łódzkiego 135 000,00 zł
  2. dotacja od Miasta Pabianice 58 000,00 zł
  3. dotacja z Gminy Ksawerów 2 500,00 zł
  4. dotacja z Gminy Pabianice 8 000,00 zł

Inspektorem Ochrony Danych w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach
powołany jest: Pan Tomasz Więckowski


Tel: 693-337-954


Email: ido2@synergiaconsulting.pl


Klauzula informacyjna PODN w Pabianicach

Skip to content