Jesteś tutaj: strona główna  »  Sieci współpracy i samokształcenia   »   SIECI WSPÓŁPRACY i SAMOKSZTAŁCENIA prowadzone przez ...

SIECI WSPÓŁPRACY i SAMOKSZTAŁCENIA prowadzone przez PODNiDM w roku szkolnym 2016/2017

W roku szkolnym 2016/2017 w PODNiDM w Pabianicach funkcjonowały 4 sieci współpracy i samokształcenia, umożliwiające doskonalenie warsztatu pracy i rozwój zawodowy zainteresowanych nauczycieli i dyrektorów w wybranym obszarze.

Sieć Dyrektorów – realizowana była pod hasłem: ”Rozwój i samoświadomość dyrektora drogą do przywództwa edukacyjnego”; uczestniczyło w niej 8 osób; odbyło się 5 spotkań stacjonarnych, poświęconych tematyce koncepcji pracy szkoły oraz budowaniu świadomości przywództwa edukacyjnego, a zwłaszcza – dobrej komunikacji, jako kluczu do efektywnego przywództwa,  na łączną ilość godzin – 20.
Koordynatorzy Sieci: J. Wysocka i J. Malinowska

Sieć Oceniania Kształtującego, w pracach której uczestniczyło 15 osób; praca warsztatowa podczas 7 spotkań stacjonarnych (28 godz.) oscylowała głównie wokół strategii nauczania w świetle OK  i stosowania OK. na lekcjach- formułowaniu celów dla ucznia, sztuce zadawania pytań, budowania informacji zwrotnej i projektowaniu scenariuszy zajęć z elementami OK. Miejscem spotkań sieci była Szkoła podstawowa nr 17 w Pabianicach, gdyż nauczyciele tej szkoły stanowili najliczniejszą grupę uczestników.
Koordynatorzy Sieci: Dorota Kraska i Artur Śniegucki

Sieć Doradców Metodycznych, której temat wiodący już drugi rok z rzędu  brzmi ”Jak skutecznie wspierać szkoły i nauczycieli zasobami PODNiDM?”. W sieci współpracują ze sobą pod tym kątem konsultanci,  doradcy metodyczni i niektórzy specjaliści w liczbie 10 osób. Odbyło się łącznie 7 spotkań stacjonarnych, które w br. szkolnym poświęcone były w szczególności doskonaleniu kompetencji związanych z wykorzystaniem TIK w pracy z dorosłymi, zwłaszcza w zakresie korzystania z tablicy interaktywnej. Odbyły się też szkolenia poświęcone realizacji innych priorytetów MEN- np. kształtowaniu postaw i wychowania do wartości, tudzież podnoszeniu jakości kształcenia zawodowego. Wartościowe prezentacje multimedialne ze szkoleń oraz różnorodne materiały metodyczne i merytoryczne zamieszczano na platformie e-learningowej, przeznaczonej dla Sieci Doradców.
Koordynatorzy Sieci: Małgorzata Biegajło i Zofia Szmidt

Sieć Bibliotekarzy, służąca promowaniu czytelnictwa wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych; Wśród wielu cennych inicjatyw, na szczególne podkreślenie zasługuje organizacja Czytelniczej Gry Miejskiego oraz Czytelniczego Happeningu „Zaczytaj się w Pabianicach”, które corocznie cieszą się dużym uznaniem mieszkańców Pabianic.
Koordynator Sieci z ramienia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Łodzi Filia w Pabianicach – Salomea Mandat

 Wnioski i rekomendacje wynikające z pracy sieci:

  • Praca w sieci daje możliwość pogłębienia umiejętności współpracy i wymiany doświadczeń w gronie osób zainteresowanych tym samym lub podobnym tematem/problemem
  • Skupianie się przez dłuższy czas nad wspólnym tematem, problemem i szukanie optymalnych rozwiązań
  • Poznawanie przykładów dobrych praktyk i ich wdrażanie we własnej szkole, placówce
  • Ta forma daje poczucie bezpieczeństwa, że można liczyć na pomoc i wsparcie innych, dlatego warto ją  kontynuować.

Planowane sieci 2016-17

 

Inspektorem Ochrony Danych w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach
powołany jest: Pan Tomasz Więckowski


Tel: 693-337-954


Email: ido2@synergiaconsulting.pl


Klauzula informacyjna PODN w Pabianicach

Skip to content