Jesteś tutaj: strona główna  »  Sieci współpracy i samokształcenia   »   SIECI WSPÓŁPRACY i SAMOKSZTAŁCENIA prowadzone przez ...

SIECI WSPÓŁPRACY i SAMOKSZTAŁCENIA prowadzone przez PODNiDM w roku szkolnym 2014/2015

SIECI WSPÓŁPRACY i SAMOKSZTAŁCENIA

1. Szef – sieć ta skupiała 20 dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli powiatu pabianickiego. Obszar wspierany to poza pedagogiczne obowiązki dyrektora. Odbyło się 5 spotkań, w tym- 3 spotkania eksperckie, które dotyczyły organizacji pracy w szkole, spraw kadrowych, zarządzania nieruchomością oraz kreowania wizerunku placówki
(Koordynatorem Sieci z ramienia PODNiDM była Anna Kijo)

2. Twórcze myślenie uczniów
skupiała 20 nauczycieli pragnących pobudzić twórcze myślenie i kreatywność w pracy dydaktycznej. Uczestnicy zajmowali się sposobami rozwoju twórczego myślenia podopiecznych, ich predyspozycjami. Na jednym ze spotkań nauczyciele spojrzeli na uczenie się i zapamiętywanie uczniów oraz ich motywację od strony neurodydaktyki.
(Koordynatorem Sieci z ramienia PODNiDM była Elżbieta Ratyńska)

3. Bezpieczny Internet
dotyczyła pracy nauczyciela z nowymi technologiami. Uczestnicy (20 nauczycieli) tworzyli
i publikowali materiały na platformie edukacyjnej; zapoznali się z zagadnieniami pracy w chmurze oraz doskonalili swoje umiejętności wykorzystania tablic interaktywnych oraz Internetu w procesie edukacji.
(Koordynatorem Sieci z ramienia PODNiDM był Janusz Koźlenko)
4. Absencja
zajęła się diagnozowaniem przyczyn absencji uczniów, nawiązywaniem kontaktów
z rodzicami, rozpoznaniem środowiska życia ucznia. Nauczyciele w liczbie 20 osób – próbowali znaleźć sposoby motywujące ucznia do zaangażowania w inicjatywy szkolne przez rozwijanie nowych zainteresowań i kształtowanie dobrych nawyków.
(Koordynatorem Sieci z ramienia PODNiDM była Anna Kijo)

5. Bibliotekarzy
powstała we współpracy Ośrodka z Pedagogiczną Biblioteką Wojewódzką, Filia
w Pabianicach. Głównym celem sieci było poszukiwanie przez nauczycieli sposobów zainteresowania uczniów biblioteką szkolną. Sieć prowadzą wspólnie pracownicy biblioteki oraz doradca metodyczny Ośrodka
(Koordynatorzy Sieci- Salomea Mandat z ramienia Biblioteki oraz Dorota Olejnik – z ramienia PODNiDM).
6. Geopodróżników
założeniem tej sieci było wzbogacenie warsztatu pracy nauczycieli o wiedzę z zakresu walorów turystyczno – krajoznawczych Polski i świata oraz systemów edukacyjnych innych państw. Na każde spotkanie (4-krotnie) zapraszani byli goście – znakomici podróżnicy, globtroterzy, którzy interesująco opowiadali o swoich wyprawach, ilustrując je równie ciekawymi prezentacjami multimedialnymi i innymi materiałami.
(Koordynatorem Sieci z ramienia PODNiDM była Zofia Szmidt).
7. Sześciolatek w szkole
Uczestnicy Sieci kontynuowali spotkania w odpowiedzi na zapotrzebowanie środowiska lokalnego. Poruszane były między innymi problemy emocjonalnego przystosowania się sześciolatka do rzeczywistości szkolnej. W pięciu spotkaniach sieci i w konsultacjach udział wzięło łącznie 36 nauczycieli. Koordynatorami pracy sieci byli: doradca metodyczny PODNiDM w Pabianicach (Aldona Biegańska) oraz psycholog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Pabianicach(Małgorzata Stępień).

Inspektorem Ochrony Danych w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach
powołany jest: Pan Tomasz Więckowski


Tel: 693-337-954


Email: ido2@synergiaconsulting.pl


Klauzula informacyjna PODN w Pabianicach

Skip to content