Jesteś tutaj: strona główna  »  Sieci współpracy i samokształcenia   »   SIECI WSPÓŁPRACY i SAMOKSZTAŁCENIA prowadzone przez ...

SIECI WSPÓŁPRACY i SAMOKSZTAŁCENIA prowadzone przez PODNiDM w roku szkolnym 2013/2014

SIECI WSPÓŁPRACY i SAMOKSZTAŁCENIA
1. Dyrektorów
w której współpraca oscylowała wokół tematu: „Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów”; w pracach sieci uczestniczyło 20 dyrektorów i wicedyrektorów; odbyło się 5 spotkań, za każdym razem w innej placówce oświatowej na teranie Pabianic,
3-krotnie także z udziałem ekspertów. Sieć ta stanowiła znakomitą płaszczyznę współpracy
i wzajemnej wymiany doświadczeń, głównie w zakresie stosowania różnorodnych procedur związanych z tematem przewodnim.
(koordynatorem Sieci z ramienia PODNiDM była Zofia Szmidt)

2. Sześciolatek w szkole- realizowana wspólnie z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Pabianicach; powstała jako odpowiedź na potrzeby przygotowania się szkół do przyjęcia dzieci sześcioletnich; celem było przygotowanie nauczycieli do zajęć i zabaw wdrażających sześciolatki do rzeczywistości szkolnej oraz wypracowanie wizerunku placówek przyjaznych sześciolatkom. Kolejny cel – to doskonalenie umiejętności nauczycieli w rozpoznawaniu deficytów rozwojowych uczniów oraz praca z dziećmi z dysfunkcjami
(Koordynatorem Sieci z ramienia PODNiDM była Aldona Biegańska)

Inspektorem Ochrony Danych w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach
powołany jest: Pan Tomasz Więckowski


Tel: 693-337-954


Email: ido2@synergiaconsulting.pl


Klauzula informacyjna PODN w Pabianicach

Skip to content