Jesteś tutaj: strona główna  »  Sieci współpracy i samokształcenia   »   SIEĆ DYREKTORÓW

SIEĆ DYREKTORÓW

I spotkanie w SIECI DYREKTORÓW

MEN wytyczyło placówkom doskonalenia nowe zadania, do których należy m.in.: prowadzenie SIECI Współpracy i Samokształcenia. Stąd pod kierownictwem p. Zofii Szmidt – głównego konsultanta ośrodka powołano do życia SIEĆ DYREKTORÓW w dniu 23 października 2013r. Na pierwszym zebraniu, które zgromadziło 20 dyrektorów i wicedyrektorów, wspólnie wypracowano harmonogram kursu pt.: „Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów” na cały rok szkolny 2013-2014.

Program działalności SIECI dotyczy w szczególności:

  • problemów występujących w szkołach na poszczególnych etapach edukacyjnych,
  • propagowania przykładów dobrych praktyk w zakresie procedur dotyczących bezpieczeństwa w szkole,
  • opracowania sposobów radzenia sobie z problemami zdrowia  i bezpieczeństwa uczniów w szkole.

HARMONOGRAM SIECI

 

II spotkanie w SIECI DYREKTORÓW

W dniu 5.12.2013r. odbyło się drugie spotkanie dyrektorów, wicedyrektorów i pedagogów szkolnych w ramach tzw. SIECI Współpracy i Samokształcenia, poświęcone trudnym sytuacjom w szkole, procedurom zapobiegania i sposobom rozwiązywania problemów. Wszyscy uczestnicy SIECI dzielili się przykładami dobrych praktyk, a szczególnie: Andrzej Stasiak – dyrektor Gimnazjum w Lutomiersku, Jerzy Kaczmarek – dyrektor SP Nr 5 w Pabianicach, Paweł Szałecki – dyrektor ZS Nr 1 w Pabianicach, Grzegorz Hanke – dyrektor Gimnazjum Nr 2 w Pabianicach i Janusz Koźlenko – doradca metodyczny PODNiDM. Uczestnicy SIECI wymieniali się doświadczeniami w zakresie m.in: procedur przeciwdziałania agresji w szkole, palenia papierosów, wychodzenia uczniów poza teren szkoły a także na temat  zachowania się w sytuacjach kryzysowych, nieprzewidywalnych.
Wszystkie przydatne materiały prezentowane podczas spotkania zostaną zamieszczone na platformie kursu na stronie PODNiDM.

Spotkanie  odbyło się na zaproszenie pana dyrektora Grzegorza Hanke w Gimnazjum Nr 2, a prowadziła je pani Zofia Szmidt.

 

III spotkanie w SIECI DYREKTORÓW

Kolejne spotkanie SIECI z udziałem dr Jacka Koprowcza, specjalisty w dziedzinie psychiatrii, kierownika PCP w Pabianicach, odbyło się 13.03.br w ZS Nr 1 w P-cach. Tematem przewodnim była „Praca z uczniem z zaburzeniami psychicznymi”. Dyrektorzy i pedagodzy uczestniczący w zebraniu pytali, jak  postępować i pracować z uczniem z zaburzeniami psychicznymi w szkole wobec powszechnego braku specjalistów, np. psychologów. Dr Jacek Koprowicz wskazywał na dobre praktyki w zakresie postępowania z uczniami, podkreślając ścisłą współpracę z rodzicami i instytucjami typu PPP oraz PCP. Fachowym doświadczeniem dzielili się z zebranymi również dyrektorzy: Zespołu Szkół Specjalnych i PPP w P-cach. Organizator SIECI z ramienia PODNiDM przygotował dla wszystkich uczestników materiały, dotyczące problemów emocjonalnych młodzieży oraz wskazówki, jak pomóc uczniowi w depresyjnym nastroju.

IV spotkanie w SIECI DYREKTORÓW

Pracy z uczniem niedostosowanym społecznie poświęcone było czwarte spotkanie w SIECI zorganizowane przez Panią Zofię Szmidt w dniu 27.03.2014r. w siedzibie PPP w Pabianicach.  Prelegentami szkolenia byli specjaliści: Pan Mariusz Wielebski – dyrektor PPP w Pabianicach oraz Pani Agnieszka Madej – psycholog.

V spotkanie w SIECI DYREKTORÓW

Dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych powiatu pabianickiego oraz niektórzy pedagodzy szkolni ostatni raz spotkali się w tzw. SIECI w dniu 14.05.2014r., w PODNiDM w Pabianicach. Organizator SIECI Pani Zofia Szmidt zaprosiła na spotkanie z dyrektorami oficera prasowego Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach – Panią Joannę Szczęsną, celem pogłębienia tematu przewodniego „Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów”. Uczestnicy z zainteresowaniem słuchali wypowiedzi Pani Rzecznik, bazującej na doświadczeniach pabianickiej policji w pracy z nieletnimi, wymieniali doświadczenia w tym zakresie, dzielili się swoimi wątpliwościami i refleksjami na temat procedur postępowania szkoły w różnych sytuacjach problemowych, związanych z uczniami. Szkolenie zakończyło się podsumowaniem dotychczasowej pracy SIECI oraz podziękowaniem za zaangażowanie i aktywne uczestnictwo, którego wraz z prowadzącą dokonała Pani Małgorzata Biegajło, dyrektor ośrodka.

Inspektorem Ochrony Danych w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach
powołany jest: Pan Tomasz Więckowski


Tel: 693-337-954


Email: ido2@synergiaconsulting.pl


Klauzula informacyjna PODN w Pabianicach

Skip to content