Jesteś tutaj: strona główna  »  Sieci współpracy i samokształcenia   »   SIEĆ SZEŚCIOLATEK W SZKOLE

SIEĆ SZEŚCIOLATEK W SZKOLE

Kolejne spotkanie sieci „Sześciolatek w szkole” zaplanowane na 19 maja 2015r., będzie dotyczyło dostosowania wymagań do potrzeb i możliwości uczniów w klasie I.


Serdecznie zapraszamy
nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz wszystkich zainteresowanych na spotkanie z pracownikami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pabianicach
w ramach sieci „Sześciolatek w szkole”,
pt. „Diagnoza psychologiczno – pedagogiczna dzieci w edukacji wczesnoszkolnej”
Zakres tematyczny:
1. Przyczyny specyficznych trudności w nauce:
a. SLI – specyficzne zaburzenia językowe
b. CAPD – zaburzenia przetwarzania językowego
c. SI – zaburzenia integracji sensorycznej
d. Opóźniony rozwój mowy, niedokształcenie mowy o typie afazji
2. Diagnoza różnicowa: ADHD, SLI, dysleksja, CAPD.
3. Rola nauczyciela w diagnozowaniu specyficznych trudności w nauce.
4. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce.
5. Obniżenie wieku rozpoczęcia edukacji szkolnej a specyficzne trudności w nauce

Spotkanie odbędzie się 24 marca 2015r., o godzinie 16.00 w PODNiDM w Pabianicach,
ul. Kazimierza 8.
Małgorzata Stępień – psycholog Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pabianicach
Aldona Biegańska – doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej


Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w świetle prawa to temat Sieci, która odbyła się 22 stycznia 2015r.


Procesy emocjonalne – integralnym elementem rozwoju dziecka
Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej!
Dnia 4 grudnia 2014r. (czwartek) o godzinie 16.00 odbędzie się spotkanie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej z pracownikiem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pabianicach, p. Ewą Kudanowską.
Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do udziału w spotkaniu zarówno tych nauczycieli, którzy pracują z dziećmi w klasie I i wiedzą, jak trudno radzić sobie z emocjami małych dzieci, jak i pozostałych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, którzy są zainteresowani tematem:
„Procesy emocjonalne – integralnym elementem rozwoju dziecka”
Poruszane zagadnienia:
• Przybliżenie koncepcji rozwoju emocjonalnego.
• Fazy rozwoju emocjonalnego, specyfika zmian na poziomie organicznym i zachowania.
• Wpływ poziomu rozwoju emocjonalnego na inne sfery funkcjonowania dziecka.
• Współcześni rodzice, jako wychowawcy w relacji do oczekiwań nauczycieli.
• Dojrzałość emocjonalna w wieku 6 i 7 roku życia.
• Dostosowanie procesu wychowawczego do indywidualnych potrzeb dziecka w aspekcie emocjonalnym.

Spotkanie odbędzie się w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego
w Pabianicach, ul. Kazimierza 8.
– doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej – Aldona Biegańska
– psycholodzy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pabianicach:
– Małgorzata Stępień i Ewa Kudanowska


Rusza kolejna edycja sieci nauczycieli „Sześciolatek w szkole”
Pierwsze spotkanie nauczycieli w ramach Sieci w roku szkolnym 2014/2015 odbyło się 9 października 2014r. w PODNiDM w Pabianicach. Dotyczyło zacieśnienia współpracy z pracownikami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pabianicach. Po ustaleniu istotnych dla uczestników tematów i terminów spotkań rozpoczęła się dyskusja na temat bieżących potrzeb wychowawczych w klasie I.


Sześciolatek zmieni szkołę… i całą oświatę.

O tym, jak bardzo sześcioletni uczniowie zmienią szkołę, rozmawiały pracownice Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, tj. p. Małgorzata Stępień – psycholog i p. A. Klimowska – Sobolewska – pedagog, z licznie zebranymi nauczycielami przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej.
Po powitaniu przybyłych przez p. dyrektor PODNiDM w Pabianicach p. Małgorzatę Biegajło, zaproszeni specjaliści przedstawili istotne kwestie dotyczące diagnozowania sześciolatków w przedszkolu przed rozpoczęciem nauki w szkole w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz w przedszkolu. Wskazali również na różnice rozwojowe między dziećmi sześcio – i siedmioletnimi oraz na konsekwencje, jakie z tych różnic wynikają dla organizowania procesu dydaktyczno-wychowawczego przez nauczycieli klas I-III szkoły podstawowej. Końcowym elementem spotkania była dyskusja, w której nauczyciele przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej mieli wiele pytań do pracownic PPP.
Spotkanie odbyło się 4 lutego 2014r. w PODNiDM w Pabianicach, a zorganizowali je doradcy metodyczni wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, prowadzący sieć współpracy: p. Małgorzata Gmosińska, p. Marzenna Majchrzak i p. Aldona Biegańska.
Organizatorki spotkania zapraszają wszystkich nauczycieli zainteresowanych pracą z dzieckiem 6-letnim do współpracy w sieci „Sześciolatek w szkole”.

Sprawozdanie z Rocznego Planu Pracy Sieci

Inspektorem Ochrony Danych w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach
powołany jest: Pan Tomasz Więckowski


Tel: 693-337-954


Email: ido2@synergiaconsulting.pl


Klauzula informacyjna PODN w Pabianicach

Skip to content