Jesteś tutaj: strona główna  »  Sieci współpracy i samokształcenia   »   Sieci współpracy i samokształcenia w roku szkolnym ...

Sieci współpracy i samokształcenia w roku szkolnym 2019/2020

W roku szkolnym 2019/2020 w PODNiDM w Pabianicach funkcjonują 3 sieci współpracy i samokształcenia, umożliwiające doskonalenie warsztatu pracy i rozwój zawodowy zainteresowanych nauczycieli i dyrektorów w wybranym obszarze.

1.Sieć współpracy i samokształcenia dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół i przedszkoli „EDU-kawa – dyrektorskie spotkania edukacyjne przy kawie”. Celem działania sieci jest wymiana doświadczeń między uczestnikami oraz nawiązanie współpracy, analiza rozwiązań praktycznych („dobrych praktyk”), tworzenie nowych rozwiązań na potrzeby dyrektorów uczestniczących w sieci oraz korzystanie z indywidualnego metodycznego i merytorycznego wsparcia ekspertów.

W ramach sieci zaplanowano następującą tematykę spotkań:

 • Efektywna profilaktyka zachowań ryzykownych – jak to robić w szkole?                           
 • Współczesne badania psychologii społecznej, a budowanie relacji z uczniami
 • Uchwały, regulaminy i procedury szkolne. Kompendium prawa wewnątrzszkolnego
 • Procedury postępowania z dzieckiem w sytuacji kryzysowej w szkole
 • Kim jest pokolenie „ płatków śniegu” – nowe wyzwania w edukacji

Koordynatorzy Sieci: Małgorzata Biegajło, Joanna Streit-Wlaźlak

 

 1. Sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli ze stażem pracy od 0 do 4 lat „Akademia młodego nauczyciela”. Celem działania sieci jest wspieranie młodych nauczycieli w rozwoju zawodowym i budowaniu warsztatu pracy.

W ramach sieci zaplanowano następującą tematykę spotkań:

 • Etapy skutecznego planowania pracy dydaktycznej oraz przegląd metod stosowanych w edukacji jako klucz do różnorodnych i atrakcyjnych zajęć
 • Jak wspierać dziecko z trudnościami w nauce?
 • Umiejętności interpersonalne nauczyciela
 • Współpraca z rodzicami
 • Profilaktyka agresji i przemocy w przedszkolu i szkole
 • Budowanie środowiska sprzyjającego uczeniu się

Koordynatorzy Sieci: Agnieszka Kik

 

 1. Sieć współpracy i samokształcenia w zakresie edukacji przedszkolnej „Wczesnoszkolni-ONLINE”. Celem działania sieci jest rozwój kompetencji nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych.

W ramach sieci zaplanowano następującą tematykę spotkań:

 • Tik w edukacji – pomysły na edukacje z wykorzystaniem nowoczesnych technologii
 • Scratch – jak go wykorzystać w różnych edukacjach
 • Grupa offline na lekcjach- czyli jak wykorzystać tik bez dostępu do sieci
 • Generatory, czyli nieskończone źródło informacji, jak mieć przy sobie swoje nauczycielskie biurko
 • Pozytywne ocenianie i nietypowe prace domowe- classdojo w domu i szkole
 • Magiczne kody i szyfry- tikowe metody na budzenie ciekawości nudnymi tematami

Koordynator Sieci: Dorota Lauer-Tomecka, Agnieszka Herszel-Pościk, Zdzisław Kaniewski

Inspektorem Ochrony Danych w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach
powołany jest: Pan Tomasz Więckowski


Tel: 693-337-954


Email: ido2@synergiaconsulting.pl


Klauzula informacyjna PODN w Pabianicach

Skip to content