Jesteś tutaj: strona główna  »  Sieci współpracy i samokształcenia   »   Sieci współpracy i samokształcenia w roku szkolnym ...

Sieci współpracy i samokształcenia w roku szkolnym 2018/19

W roku szkolnym 2018/2019 w PODNiDM w Pabianicach funkcjonowały 4 sieci współpracy i samokształcenia, umożliwiające doskonalenie warsztatu pracy i rozwój zawodowy zainteresowanych nauczycieli i dyrektorów w wybranym obszarze.

Sieć Doradców Metodycznych ”Jak skutecznie wspierać szkoły i nauczycieli zasobami PODNiDM w Pabianicach?”. W sieci współpracowali ze sobą konsultanci, doradcy metodyczni i niektórzy specjaliści w liczbie 10 osób. Odbyło się łącznie 9 spotkań stacjonarnych, które poświęcone były w szczególności wymianie doświadczeń i upowszechnianiu przykładów dobrych praktyk wzbogacających warsztat pracy nauczyciela, doradcy metodycznego, konsultanta i specjalisty w zakresie organizowania i prowadzenia doskonalenia zawodowego nauczycieli i dyrektorów.

Koordynatorzy Sieci: Małgorzata Biegajło, Ewa Derecka

Sieć współpracy i samokształcenia w zakresie rozwijania kompetencji czytelniczych, w pracach której uczestniczyło 9 osób. Uczestnicy wymieniali doświadczenia  w zakresie upowszechniania czytelnictwa. Praca warsztatowa podczas spotkań stacjonarnych dotyczyła głównie sposobów rozwijania kompetencji czytelniczych uczniów i realizacji priorytetów MEN. Miejscem spotkań sieci była Miejska Biblioteka Publiczna  w Pabianicach.

Koordynatorzy Sieci: Beata Jędrzejczyk, Marzena Litman, Artur Śniegucki

Sieć współpracy i samokształcenia w zakresie edukacji przedszkolnej „Akademia Młodego Nauczyciela – pomysł na ciekawą i skuteczną edukację przedszkolną”. W sieci wzięło udział 11 nauczycieli z przedszkoli. Odbyło się łącznie 5 spotkań, które poświęcone były w szczególności wymianie doświadczeń, poszerzaniu kompetencji nauczycieli stażystów, kontraktowych i mianowanych w kontekście kreowania inspirujących zajęć edukacyjnych oraz wzbogacanie warsztatu pracy poprzez poznawanie różnorodnych form, metod pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym.

Koordynatorzy Sieci: Dorota Lauer-Tomecka

Sieć Bibliotekarzy- służąca promowaniu czytelnictwa wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych, prowadzona przez Salomeę Mandat – kierownika Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Łodzi- Filia w Pabianicach we współpracy PODNiDM.

Wnioski i rekomendacje wynikające z pracy sieci:

  1. Praca w sieci daje możliwość pogłębienia umiejętności współpracy i wymiany doświadczeń w gronie osób zainteresowanych tym samym lub podobnym tematem/problemem.
  2. Skupianie się przez dłuższy czas nad wspólnym tematem, problemem i szukanie optymalnych rozwiązań.
  3. Poznawanie przykładów dobrych praktyk i ich wdrażanie we własnej szkole, placówce.

Inspektorem Ochrony Danych w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach
powołany jest: Pan Tomasz Więckowski


Tel: 693-337-954


Email: ido2@synergiaconsulting.pl


Klauzula informacyjna PODN w Pabianicach

Skip to content