Jesteś tutaj: strona główna  »  Dotacje   »   Rok 2019 – dotacje celowe

Rok 2019 – dotacje celowe

W 2019 Wojewoda Łódzki oraz jednostki samorządu terytorialnego przekazały dla Powiatu Pabianickiego dotacje celowe na utrzymanie Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach. Pozwalają one na pokrycie kosztów zatrudnienia doradców metodycznych, specjalistów i częściowo głównego konsultanta oraz na częściowe dofinansowanie kosztów energii elektrycznej i gazu lub dofinansowanie kosztów konserwacji sprzętu informatycznego.  W 2019r. otrzymano następujące dotacje dla Powiatu Pabianickiego:

  1. dotacja od Wojewody Łódzkiego 17 602,98 zł
  2. dotacja od Miasta Pabianice 58 000,00zł
  3. dotacja z Gminy Dłutów 3 450,00zł
  4. dotacja z Gminy Lutomiersk 5 000,00zł
  5. dotacja z Gminy Ksawerów 5 000,00zł
  6. dotacja z Gminy Pabianice 8 000,00zł
  7. dotacja z Gminy Dobroń 6 500,00zł

 

Inspektorem Ochrony Danych w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach
powołany jest: Pan Tomasz Więckowski


Tel: 693-337-954


Email: ido2@synergiaconsulting.pl


Klauzula informacyjna PODN w Pabianicach

Skip to content