Jesteś tutaj: strona główna  »  Sieci współpracy i samokształcenia   »   Sieci współpracy i samokształcenia w roku szkolnym ...

Sieci współpracy i samokształcenia w roku szkolnym 2018/2019

W roku szkolnym 2018/2019 w PODNiDM w Pabianicach funkcjonują 4 sieci współpracy i samokształcenia, umożliwiające doskonalenie warsztatu pracy i rozwój zawodowy zainteresowanych nauczycieli i dyrektorów w wybranym obszarze.

1. Sieć współpracy i samokształcenia w zakresie doradztwa zawodowego „Jak skutecznie wspierać szkoły i nauczycieli zasobami PODNiDM w Pabianicach”. Celem działania sieci jest wymiana doświadczeń i upowszechnianie przykładów dobrych praktyk wzbogacających warsztat pracy nauczyciela – doradcy metodycznego, konsultanta i specjalisty w zakresie organizowania i prowadzenia doskonalenia zawodowego nauczycieli i dyrektorów.
Koordynatorzy Sieci: Małgorzata Biegajło, Ewa Derecka

2. Sieć współpracy i samokształcenia w zakresie rozwijania kompetencji czytelniczych „Rozwijanie zainteresowań czytelniczych”. Celem działania sieci jest wymiana doświadczeń w zakresie upowszechniania czytelnictwa oraz upowszechnianie przykładów dobrych praktyk w zakresie rozwijania czytelnictwa. Miejscem spotkań sieci jest Miejska Biblioteka Publiczna w Pabianicach. Proponowane tematy spotkań to:
– Przyjemność czytania – nowe propozycje dla młodego czytelnika
– Lektura z gwiazdką – efektywna praca nad obowiązkowym tekstem literackim
– Rozwijanie kompetencji czytelniczych uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej
– Rozwijanie kompetencji czytelniczych uczniów VII-VIII
– Rozwijanie umiejętności czytania ze zrozumieniem nie tylko na lekcjach języka polskiego
Koordynatorzy Sieci: Beata Jędrzejczyk, Marzena Litman, Artur Śniegucki

3. Sieć współpracy i samokształcenia w zakresie edukacji przedszkolnej „Pomysł na … ciekawą i skuteczną edukację przedszkolną. Akademia Młodego Nauczyciela”. Celem działania sieci jest  rozwój kompetencji nauczycieli stażystów, kontraktowych i mianowanych w kontekście kreowania inspirujących zajęć edukacyjnych oraz wzbogacenie warsztatu pracy poprzez poznawanie różnorodnych form, metod pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym.
Koordynator Sieci: Dorota Lauer-Tomecka

4. Sieć bibliotekarzy szkolnych służąca promowaniu czytelnictwa wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych, prowadzona przez Salomeę Mandat – kierownika Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Łodzi- Filia w Pabianicach we współpracy PODNiDM.

Inspektorem Ochrony Danych w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach
powołany jest: Pan Tomasz Więckowski


Tel: 693-337-954


Email: ido2@synergiaconsulting.pl


Klauzula informacyjna PODN w Pabianicach

Skip to content