Jesteś tutaj: strona główna  »  Sieci współpracy i samokształcenia   »   Sieci współpracy i samokształcenia w roku szkolnym ...

Sieci współpracy i samokształcenia w roku szkolnym 2017/18

W roku szkolnym 2017/2018 w PODNiDM w Pabianicach funkcjonowały 4 sieci współpracy i samokształcenia, umożliwiające doskonalenie warsztatu pracy i rozwój zawodowy zainteresowanych nauczycieli i dyrektorów w wybranym obszarze.

Sieć Doradców Metodycznych ”Jak skutecznie wspierać szkoły i nauczycieli zasobami PODNiDM?”. W sieci współpracowali ze sobą konsultanci, doradcy metodyczni i niektórzy specjaliści w liczbie 10 osób. Odbyło się łącznie 9 spotkań stacjonarnych, które poświęcone były w szczególności doskonaleniu kompetencji, wymianie doświadczeń pomiędzy doradcami i konsultantami oraz promowaniu przykładów dobrych praktyk w zakresie pracy zespołowej.


Koordynatorzy Sieci: Małgorzata Biegajło, Zofia Szmidt

Sieć współpracy i samokształcenia w zakresie rozwijania kompetencji czytelniczych, w pracach której uczestniczyło 12 osób. Uczestnicy wymieniali doświadczenia  w zakresie upowszechniania czytelnictwa. Praca warsztatowa podczas spotkań stacjonarnych dotyczyła głównie sposobów rozwijania zainteresowań czytelniczych wśród dzieci i młodzieży. Zadaniem uczestników sieci było upowszechnianie przykładów dobrych praktyk w zakresie rozwijania czytelnictwa. Miejscem spotkań sieci był PODNiDM Pabianice oraz Miejska Biblioteka Publiczna  w Pabianicach.

Koordynatorzy Sieci: Marzena Litman, Beata Jędrzejczyk, Artur Śniegucki

Sieć współpracy i samokształcenia w zakresie Edukacji Globalnej – ”Edukacja Globalna w szkołach”. Celami pracy w ramach tej sieci było uświadomienie istoty i zasad Edukacji Globalnej, poznanie celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ oraz propagowanie różnych sposobów realizacji i wagi treści Edukacji Globalnej w szkołach. W ramach sieci odbyły się różne wydarzenia takie, jak: warsztaty metodyczne- konstruowanie zadań konkursowych, warsztaty terenowe– Gra Terenowa z udziałem uczniów, powiatowy konkurs „Przez lądy, morza i oceany… Półwysep Bałkański i Województwo Łódzkie”, konferencja – „Cele Zrównoważonego Rozwoju. Przyszłość świata zależy od nas” i inne.

Koordynatorzy Sieci: Zofia Szmidt, Agata Subczyńska

Sieć Bibliotekarzy- służąca promowaniu czytelnictwa wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych, prowadzona przez Salomeę Mandat – kierownika Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej w Łodzi- Filia w Pabianicach we współpracy PODNiDM.

Wnioski i rekomendacje wynikające z pracy sieci:

  1. Praca w sieci daje możliwość pogłębienia umiejętności współpracy i wymiany doświadczeń w gronie osób zainteresowanych tym samym lub podobnym tematem/problemem.
  2. Skupianie się przez dłuższy czas nad wspólnym tematem, problemem i szukanie optymalnych rozwiązań.
  3. Poznawanie przykładów dobrych praktyk i ich wdrażanie we własnej szkole, placówce.

Inspektorem Ochrony Danych w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach
powołany jest: Pan Tomasz Więckowski


Tel: 693-337-954


Email: ido2@synergiaconsulting.pl


Klauzula informacyjna PODN w Pabianicach

Skip to content