Jesteś tutaj: strona główna  »  Aktualności   »   Relacja z konferencji „Edukacja Globalna – ...

Relacja z konferencji „Edukacja Globalna – przyszłość świata zależy od nas”

16.11. br. w PODNiDM odbyła się konferencja poświęcona tematowi „Edukacja globalna –  przyszłość świata zależy od nas”, zorganizowana przez koordynatorki sieci Edukacja Globalna – Agatę Subczyńską i Zofię Szmidt.

Nadrzędnym celem konferencji, było przybliżenie niektórych problemów rozwoju współczesnego świata oraz wybranych celów zrównoważonego rozwoju, określonych przez ONZ. Filary konferencji stanowiły dwa wykłady: „Edukacja Globalna i cele zrównoważonego rozwoju, w tym odpowiedzialnie o surowcach” prelekcja Małgorzaty Ziarnowskiej, eksperta ds. EG oraz „Zrównoważony rozwój, a życie ludności w Afryce i Azji” – prelekcja dr Krzysztofa Grzelaka, geografa i podróżnika.

Informacje zaprezentowane przez prelegentów przybliżyły uczestnikom życie ludzi w krajach rozwijających się pod kątem materialnym, dostępności do edukacji czy kultury, np. w Etiopii, Gambii, Indiach, Wietnamie, Syrii. Prelegenci pokazali też współzależności pomiędzy społeczeństwami krajów wysoko rozwiniętych i rozwijających się, przechodzących transformację ustrojową oraz kontrasty społeczno – ekonomiczne w tych ostatnich (np. w RPA, Namibii, ZEA, Zambii). Konferencja miała również głębszy kontekst – pobudzić do krytycznej refleksji nad własnym stylem życia i codziennymi wyborami, które w kontekście globalnym wywierają pozytywny, bądź negatywny wpływ na jakość życia ludzi w innych krajach oraz być może – do zaangażowania się  na rzecz walki z ubóstwem na świecie, tudzież włączenia się w proces budowania globalnego społeczeństwa, opartego na zasadach solidarności, równości i współpracy.

Spotkanie podsumowano zestawieniem propozycji działań z zakresu EG, jakie warto podjąć w szkołach, by pozytywnie kształtować przyszłość świata, które zaproponowali nauczyciele i uczniowie podczas Gry Terenowej (odbyła się 13.11.br.).

Propozycje działań na rzecz Edukacji Globalnej i Zrównoważonego Rozwoju zaproponowane przez nauczycieli i uczniów

 

Inspektorem Ochrony Danych w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach
powołany jest: Pan Tomasz Więckowski


Tel: 693-337-954


Email: ido2@synergiaconsulting.pl


Klauzula informacyjna PODN w Pabianicach

Skip to content