Jesteś tutaj: strona główna  »  Projekty unijne   »   „Doskonalenie kompetencji nauczycieli kluczem do suk ...

„Doskonalenie kompetencji nauczycieli kluczem do sukcesów uczniów powiatu pabianickiego”

Global Training Centre Sp. z o. o. jako LIDER i Powiat Pabianicki jako PARTNER rozpoczęli realizację projektu pt.: „DOSKONALENIE KOMPETENCJI NAUCZYCIELI KLUCZEM DO SUKCESÓW UCZNIÓW POWIATU PABIANICKIEGO” w ramach działania 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty” PO KL, współfinansowanego z EFS, dla którego  Urząd Marszałkowski w Łodzi jest IP2.

 • Wartość projektu –  565 829,08 zł, z czego dofinansowanie ze środków unijnych to kwota 480 954 zł.
 • Okres realizacji projektu: 1 września 2013r. –  30 czerwca 2015r.

 • Realizatorem projektu jest Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach.
 • Uczestnikami projektu są dyrektorzy i nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z powiatu pabianickiego oraz z Młodzieżowego Domu Kultury w Pabianicach, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Pabianicach i w Konstantynowie Łódzkim oraz doradcy metodyczni współpracujący z realizatorem projektu – Powiatowym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach.
 • Głównym celem projektu jest adaptacja kwalifikacji 96 nauczycieli zatrudnionych w szkołach w powiecie pabianickim do potrzeb wyznaczonych dynamiką zmian w systemie oświaty. Cele szczegółowe projektu to nabycie przez nauczycieli określonych umiejętności związanych z wykorzystaniem technologii ICT, językiem angielskim, z metodyką nauczania, umiejętnościami trenerskimi i coachingowymi.
 • Zgodnie z założeniami i wskaźnikami celów określonych w projekcie, do projektu przyjęto: ogółem 96 nauczycieli (81 kobiet, 15 mężczyzn), w tym 41 nauczycieli zatrudnionych szkołach na obszarach wiejskich powiatu pabianickiego oraz 12 nauczycieli kształcenia zawodowego. Wszystkie szkolenia w projekcie prowadzone są przez wysoko wykwalifikowanych i doświadczonych trenerów pozyskanych przez firmę GLOBAL TRAINING CENTRE. Zainteresowanie projektem wśród nauczycieli powiatu pabianickiego było tak duże, że do udziału zgłosiło się dwa razy więcej kandydatów niż założono to w projekcie. W pierwszej kolejności przyjmowani byli do projektu nauczyciele ze szkół wiejskich oraz ze szkół zawodowych.
 • W ramach udziału w projekcie wszyscy nauczyciele i dyrektorzy zostali przeszkoleni w zakresie ,,WYKORZYSTANIA TECHNOLOGII ICT W NAUCZANIU” oraz wyposażono każdego z nich we własny tablet. Otrzymane w projekcie tablety to narzędzie pracy nauczyciela w cyfrowej szkole, to interaktywna pomoc dydaktyczna do wykorzystania na lekcjach z wszystkich przedmiotów na każdym poziomie nauczania.
 • Dodatkowo każdy z 96 uczestników projektu został zobowiązany do wzięcia udziału w jednym dodatkowym szkoleniu wybranym spośród wymienionych poniżej:

– kurs  języka angielskiego (36 nauczycieli – 30K, 6M)
– szkolenia w zakresie metodyki (36 nauczycieli – 30K, 6M)
– szkolenie  w zakresie coachingu (12 nauczycieli – 10K, 2M)
– szkolenie w zakresie umiejętności trenerskich (12 nauczycieli – 10K, 2M).

 • Zajęcia kursów odbywają się w PODNiDM w Pabianicach, ul. Kazimierza 8. Natomiast szkolenie w zakresie coachingu i umiejętności trenerskich – w formie wyjazdowej. Wszystkie formy prowadzone są i będą przez wysoko wykwalifikowanych, doświadczonych trenerów, a uczestnicy uzyskają certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia.

Ramowy program projektu

Zapraszamy do obejrzenia nas w Telewizji Pro-MOK:

Projekt „Doskonalenia kompetencji nauczycieli kluczem do sukcesów uczniów powiatu pabianickiego” w ramach PO KL współfinansowanego  z EFS z Działania 9.4

  

W dniu 23.10.2013r. rozpoczął się kurs języka angielskiego.

« z 5 »

W dniu 15.11.2013r. rozpoczął się kurs „Wykorzystanie technologii ICT w nauczaniu” dla grupy I i II.

« z 2 »

W dniu 29.11.2013r. rozpoczął się kurs „Wykorzystanie technologii ICT w nauczaniu” dla grupy III i IV.

W ramach realizacji projektu pt.: „Doskonalenie kompetencji nauczycieli kluczem do sukcesów uczniów powiatu pabianickiego”, PO KL z Działania 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty” przez PODNiDM w Pabianicach w dniu 13.12.2013r. odbyło się uroczyste wręczeni 48 tabletów uczestnikom kursu „Wykorzystanie technologii ICT w nauczaniu”. W uroczystości udział wzięli Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień, Starosta Pabianicki Krzysztof Habura, Członkowie Zarządu Powiatu Pabianickiego Gabriela Wenne-Błażyńska i Adam Krasiński oraz Edyta Apanas Prezes Firmy Global Centre– Lider projektu.

« z 4 »

Zakończenie kursu „Wykorzystanie technologii ICT w nauczaniu” grup: I, II, III i IV.

Uprzejmie informujemy, iż pierwsze cztery grupy nauczycieli oraz dyrektorów szkół i placówek oświatowych w powiecie pabianickim ukończyły kurs „WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII ICT W NAUCZANIU” w ramach projektu „Doskonalenie kompetencji nauczycieli kluczem do sukcesów uczniów powiatu pabianickiego”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFS. Szkolenie trwało łącznie 48 godzin dydaktycznych  i prowadzone było w 12-osobowych grupach z użyciem tabletów, komputerów i tablicy interaktywnej. W czasie kursu uczestnicy zapoznali się z metodyką tworzenia lekcji interaktywnych, z metodyką wykorzystania platformy moddle w nauczaniu oraz z  metodyką wykorzystania aplikacji natywnych na smartphony i tablety. Podczas kursu nauczyciele przygotowali scenariusze zajęć interaktywnych z wykorzystaniem opracowanych przez siebie materiałów edukacyjnych zamieszczonych na platformie moodle oraz propozycje kursów, testów i gier logicznych dla uczniów. Poza tym każdy uczestnik szkolenia  został wyposażony we własny tablet, podręczniki i skrypty.


W dniu 21.02.2014r. rozpoczął się kurs „Wykorzystanie technologii ICT w nauczaniu” dla grupy V i VI.

« z 3 »

W dniu 28.02.2014r. rozpoczął się kurs „Wykorzystanie technologii ICT w nauczaniu” dla grupy VII i VIII.

« z 2 »

04 marca 2014r. w Starostwie Powiatowym w Pabianicach odbyło się uroczyste przekazanie tabletów czterem grupom nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek oświatowych uczestniczących w projekcie pt.: „Doskonalenie kompetencji nauczycieli kluczem do sukcesów uczniów powiatu pabianickiego”, PO KL z Działania 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty” realizowanym przez PODNiDM i firmę Global Training Centre. W uroczystości udział wzięli: Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień, Starosta Pabianicki Krzysztof Habura oraz Członkowie Zarządu Powiatu Pabianickiego Gabriela Wenne-Błażyńska i Adam Krasiński.

« z 2 »

Zakończenie kursu „Wykorzystanie technologii ICT w nauczaniu” grup: V, VI, VII i VIII.

Uprzejmie informujemy, iż kolejne cztery grupy nauczycieli oraz dyrektorów szkół i placówek oświatowych w powiecie pabianickim ukończyły kurs „WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII ICT W NAUCZANIU” w ramach projektu „Doskonalenie kompetencji nauczycieli kluczem do sukcesów uczniów powiatu pabianickiego”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFS. Szkolenie trwało łącznie 48 godzin dydaktycznych i prowadzone było w 12-osobowych grupach z użyciem tabletów, komputerów i tablicy interaktywnej. W czasie kursu uczestnicy zapoznali się z metodyką tworzenia lekcji interaktywnych, z metodyką wykorzystania platformy moddle w nauczaniu oraz z  metodyką wykorzystania aplikacji natywnych na smartphony i tablety. Podczas kursu nauczyciele przygotowali scenariusze zajęć interaktywnych z wykorzystaniem opracowanych przez siebie materiałów edukacyjnych zamieszczonych na platformie moodle oraz propozycje kursów, testów i gier logicznych dla uczniów. Poza tym każdy uczestnik szkolenia  został wyposażony we własny tablet, podręczniki i skrypty.


Przypominamy, że ostatnie zajęcia z języka angielskiego dla osób biorących udział w projekcie „Doskonalenie kompetencji nauczycieli kluczem do sukcesów uczniów powiatu pabianickiego”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFS odbędą się 25 czerwca 2014r.


Wakacyjna przerwa w kursie języka angielskiego

Pierwsza część kursu języka angielskiego realizowanego w ramach projektu „Doskonalenie kompetencji nauczycieli kluczem do sukcesów uczniów powiatu pabianickiego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFS została zakończona 25 czerwca 2014r. W kursie, który rozpoczął się 23 października 2013r. bierze udział 36 nauczycieli z zakwalifikowanych do projektu szkół powiatu pabianickiego. Uczestników podzielono na trzy dwunastoosobowe grupy o określonym stopniu zaawansowania, w zależności od poziomu znajomości języka. Każda z grup odbyła łącznie 60 godzin zajęć po 2 godziny lekcyjne w tygodniu. W przyszłym roku szkolnym, od października nauczyciele będą kontynuować kurs języka angielskiego, poszerzając i uzupełniając zdobytą wcześniej wiedzę. Wszystkim uczestnikom zajęć gratulujemy wytrwałości, motywacji i chęci do pracy. Mamy nadzieję, że nabyte na kursie umiejętności przydadzą się w pracy i życiu osobistym, a także zachęcą do indywidualnego zgłębiania tajników języka angielskiego.

Promocja projektu w lokalnych mediach – Telewizji Pro-MOK:


Uprzejmie informujemy, iż wyjazdowe szkolenia w zakresie coachingu i umiejętności trenerskich realizowane w ramach projektu „Doskonalenie kompetencji nauczycieli kluczem do sukcesów uczniów powiatu pabianickiego”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFS, odbędą się w dniach 15-20 września 2014r., na terenie województwa łódzkiego.
Szczegóły dotyczące wyjazdu zostaną przedstawione uczestnikom na spotkaniu zaplanowanym na 2 września 2014r., o godzinie 14.00 w PODNiDM w Pabianicach.


W roku szkolnym 2014/2015 w ramach projektu „Doskonalenie kompetencji nauczycieli kluczem do sukcesów uczniów powiatu pabianickiego”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFS, odbędą się także trzy kursy, (po 40 godzin każdy):

 • z zakresu metodyki pracy z małym dzieckiem
 • z zakresu programów nauczania – szkoły zawodowe
 • z zakresu programów nauczania – szkoły ogólnokształcące.

Organizatorem zaplanowanych szkoleń będzie firma Global Training Centre Sp. z o. o.


Zajęcia z języka angielskiego w roku szkolnym 2014/2015

Uprzejmie informujemy, iż w nowym roku szkolnym 2014/2015 zajęcia z języka angielskiego organizowane w ramach projektu „Doskonalenie kompetencji nauczycieli kluczem do sukcesów uczniów powiatu pabianickiego”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zostały zaplanowane na okres: październik 2014-czerwiec 2015.
Pierwsze zajęcia po wakacyjnej przerwie odbędą się 01 października 2014r., dla grup: A1 i A2 o godzinie 16.30, a dla grupy A3 o godzinie 18.15. Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.


Spotkanie informacyjne w sprawie szkolenia wyjazdowego w zakresie coachingu i umiejętności trenerskich, realizowanego w ramach projektu „Doskonalenie kompetencji nauczycieli kluczem do sukcesów uczniów powiatu pabianickiego”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFS odbyło się 2 września 2014r. w PODNiDM. Szkolenie, w którym uczestniczyć będzie 34 zakwalifikowanych wcześniej dyrektorów oraz nauczycieli szkół i placówek oświatowych z powiatu pabianickiego, odbędzie się w terminie 15-20 września 2014r. w Uniejowie (województwo łódzkie).


Szkolenie wyjazdowe w zakresie coachingu i umiejętności trenerskich, realizowane w ramach projektu „Doskonalenie kompetencji nauczycieli kluczem do sukcesów uczniów powiatu pabianickiego”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFS odbyło się w dniach 15-20 września 2014r. w Uniejowie. W szkoleniu uczestniczyło 34 zakwalifikowanych wcześniej dyrektorów oraz nauczycieli szkół i placówek oświatowych powiatu pabianickiego.  Uczestnicy poznali zasady coachingu jako metody motywacji i rozwoju osobistego lub grupowego uczniów i nauczycieli. Kurs w zakresie umiejętności trenerskich posłużył dyrektorom i nauczycielom – liderom grup samokształceniowych w szkołach i placówkach oświatowych do poznania metod i technik pracy z dorosłymi.

« z 3 »

Szkolenie z programów nauczania – szkoły zawodowe

Informujemy, że szkolenie z zakresu metodyki programów nauczania dla szkół zawodowych, realizowane w ramach projektu „Doskonalenie kompetencji nauczycieli kluczem do sukcesów uczniów powiatu pabianickiego”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFS, odbędzie się w PODNiDM w Pabianicach w dniach:
9 października 2014r. (czwartek) w godzinach 14.00 – 20.00,
10 października 2014r. (piątek) w godzinach 12.00 – 18.00,
23 października 2014r. (czwartek) w godzinach 14.00 – 20.00,
24 października 2014r. (piątek) w godzinach 12.00 – 18.00,
25 października 2014r. (sobota) w godzinach 9.00 – 15.00
W szkoleniu, które poprowadzi p. Barbara Drożyńska – dyrektor szkoły zawodowej, edukator i trener kształcenia ustawicznego oraz ekspert KOWEZiU w zakresie kształcenia zawodowego, będą uczestniczyć zakwalifikowani do projektu nauczyciele przedmiotów zawodowych ze szkół powiatu pabianickiego.


W dniu 1.10.2014r. po wakacyjnej przerwie został wznowiony kurs języka angielskiego w roku szkolnym 2014/2015r.

« z 5 »

W dniu 9.10.2014r. rozpoczęło się szkolenie „Programy nauczania – szkoły zawodowe. Kształcenie modułowe w praktyce”.

« z 3 »

Uczestnicy szkolenia poznali m.in.
– Czym się różni modułowy od przedmiotowego systemu kształcenia zawodowego. Warunki które muszą zaistnieć by wdrożyć modułowy system kształcenia zawodowego.
– Spójność edukacji i rynku pracy a programy nauczania – czyli jak wdraża się z sukcesem?
– Modułowy system kształcenia – mocne i słabe strony dla nauczycieli i uczniów.
– Sprawdzanie spełniania oczekiwań naszej szkoły i uczniów wobec rynku pracy i pracodawców.


Szkolenie z zakresu metodyki pracy z małym dzieckiem

Informujemy, że szkolenie z zakresu metodyki pracy z małym dzieckiem, realizowane w ramach projektu „Doskonalenie kompetencji nauczycieli kluczem do sukcesów uczniów powiatu pabianickiego”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFS, odbędzie się w PODNiDM w Pabianicach w terminie:
22 i 23.11.2014r. w godzinach 9.00 – 15.00,
13 i 14.12.2014r. w godzinach 9.00 – 15.00,
17 i 18.01.2015r. w godzinach 9.00 – 15.00.

Szkolenie poprowadzą panie:

Wiesława Klata – reżyser, pedagog, autorka wielu projektów z dziedziny edukacji teatralnej i filozoficznej, prezes Fundacji Alternatywa, wykładowca teatru na Wydziale Pedagogiki UKSW, od 2008r dyrektor artystyczny Międzynarodowego Festiwalu Teatrów dla Dzieci i Młodzieży Korczak. Animator współpracy środowiskowej w Podkowie Leśnej, członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Teatrów dla Dzieci i Młodzieży ASSITEJ i Stowarzyszenia Edukacji Filozoficznej PHRONESIS.

Elżbieta Suwalska  absolwentka Wydziału Pedagogicznego UW; specjalistka w zakresie nauczania początkowego; terapii pedagogicznej; instruktor teatralny; pedagog dramy PO ASSITEJ; autorka opracowań metodycznych dla klas I – III publikowanych w kwartalniku DRAMA (zajęcia lekcyjne związane z kształceniem zintegrowanym, nauczaniem języka polskiego – także gramatyki i ortogra-fii – matematyki, środowiska; autorką pracy magisterskiej pn. „DRAMA – PROPOZYCJA EDUKACYJNA W NAUCZANIU POCZĄTKOWYM”. Autorka i reżyser

Hanna Jastrzębska – Gzella – nauczyciel muzyki i muzykoterapeuta w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Słabo Widzących w Łodzi, doradca metodyczny do spraw kształcenia specjalnego w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, pedagog i edukator. dramy, prezes Koła Terenowego Polskiego Ośrodka Międzynarodowego Stowarzyszenia Teatrów dla Dzieci i Młodzieży, wykładowca w Akademii Muzycznej w Łodzi, trener programu Przyjaciele Zippiego, realizatorka autorskiego programu profilaktycznego opartego na metodzie dramy \”Historia Tissy\”. Prezentowała metodę dramy na ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach. Współpracuje z Ośrodkami Doskonalenia Nauczycieli. Współautorka książki Drama w przekraczaniu granic niepełnosprawności, autorka dramowych scenariuszy o charakterze edukacyjnym, wychowawczym, profilaktycznym i terapeutycznym (publikowanych m.in. w zeszytach metodycznych Drama – wydawnictwo Animator, zeszytach metodycznych ŁCDNiKP, w ramach materiałów edukacyjnych Narodowego Centrum Kultury). Promuje metodę dramy w edukacji, wychowaniu, profilaktyce i terapii.


Metodyka pracy z małym dzieckiem

Pierwsze szkolenie z zakresu metodyki pracy z małym dzieckiem, realizowane w ramach projektu „Doskonalenie kompetencji nauczycieli kluczem do sukcesów uczniów powiatu pabianickiego”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFS, odbyło się w PODNiDM w Pabianicach w dniach 22-23.11.2014r. Zajęcia z dramy w pracy z małym dzieckiem prowadziła p. Wiesława Klata – reżyser, pedagog, autorka wielu realizowanych osobiście projektów z dziedziny teatralnej i filozoficznej. Drama to szczególny proces „stawania się”, ma formę otwartą, nie można przewidzieć dokładnego jej przebiegu ani zakończenia. Scenariusz zajęć dramy, w odróżnieniu od scenariuszy teatralnych jest projektem, konspektem. Uczestnicy mogli podczas zajęć przyjmować różne role, dzięki czemu oglądali oraz doświadczali omawianego problemu z różnych punktów widzenia. Po zakończeniu cyklu szkoleń uczestnicy otrzymają specjalne zaświadczenia Polskiego Ośrodka ASSISTEJ, potwierdzające udział w zajęciach.

« z 2 »

Kolejne zajęcia z metodyki pracy z małym dzieckiem realizowane w w ramach projektu Doskonalenie kompetencji nauczycieli kluczem do sukcesów uczniów powiatu pabianickiego”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFS, odbyły się w PODNiDM w Pabianicach w dniach 13-14.12.2014r. Szkolenie prowadziła p. Elżbieta Suwalska – specjalistka w zakresie nauczania początkowego; terapii pedagogicznej; instruktor teatralny; pedagog dramy PO ASSITEJ.

Ostatnie zajęcia z metodyki pracy z małym dzieckiem, realizowane w ramach projektu „Doskonalenie kompetencji nauczycieli kluczem do sukcesów uczniów powiatu pabianickiego”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFS odbyły się w dniach 17-18 stycznia 2015r. Szkolenie prowadziła p. Hanna Jastrzębska – Gzella – nauczyciel muzyki i muzykoterapeuta w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Słabo Widzących w Łodzi, doradca metodyczny do spraw kształcenia specjalnego w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, pedagog i edukator dramy.
Uczestnicy podczas całego cyklu zajęć mieli okazję, by przekonać się o tym czym jest drama i jak wykorzystać jej walory podczas pracy z dziećmi, by wspierać ich rozwój i uczyć poprzez zabawę. Zestaw wykonywanych przez nauczycieli ćwiczeń pomógł doświadczyć, jak metoda dramy wpływa na pobudzanie aktywności intelektualnej i emocjonalnej u dzieci oraz zainspirował do wykorzystania poznanej wiedzy w praktyce. Szkolenie wzbogaciło warsztat pracy uczestników i przyczyniło się do podniesienia ich kwalifikacji zawodowych. Ważną częścią warsztatów była praca w grupach, dzięki czemu możliwa była wymiana pomysłów, wspólne tworzenie elementów przyszłych zajęć, samodzielne prowadzenie ćwiczeń dramy. Praca metodą dramy pozwoli nauczycielom urozmaicić zajęcia i podniesie efektywność nauczania i wychowania, dzięki czemu pozytywnie wpłynie na rozwój dzieci.

« z 2 »

Szkolenie z programów nauczania – szkoły ogólnokształcące

Uprzejmie informujemy, że ostatni kurs metodyczny w zakresie programów nauczania w szkołach ogólnokształcących w wymiarze 40 godzin dydaktycznych dla grupy 12 nauczycieli w ramach projektu „Doskonalenie kompetencji nauczycieli kluczem do sukcesów uczniów powiatu pabianickiego” odbędzie się w PODNiDM w Pabianicach w dniach:
8 maja 2015r. w godzinach 12.00 – 19.00
9 maja 2015r. w godzinach 9.00 – 16.00
10 maja 2015r. w godzinach 9.00 – 16.00
29 maja 2015r. w godzinach 12.00 – 19.00
30 maja 2015r. w godzinach 9.00 – 16.00
Szkolenie poprowadzi pan Tomasz Szczepański – pracownik socjalny, pedagog, absolwent Studium Pracowników Służb Społecznych oraz Akademii Pedagogiki Specjalnej. Jeden z inicjatorów i realizatorów eksperymentalnego programu pedagogicznego na warszawskiej Pradze (1997 r). W 1999 r. jeden z założycieli Stowarzyszenia Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej Praga Północ (GPAS), które do dziś kontynuuje program pedagogiki ulicy na rzecz najtrudniejszych wychowawczo dzieci zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem społecznym na Pradze Północ. W latach 2006-2008 jako ekspert koordynował dla Fundacji Wspólna Droga kampanie społeczne poświęcone problemowi „dzieci na ulicy”, w ramach których był jednym z inicjatorów społecznych projektów na rzecz praskich mieszkańców i organizacji pozarządowych: powstanie praskiej Światoteki przy ul. Stalowej oraz renowacja jednego z podwórek. W 2004 jego stowarzyszenie otrzymało nagrodę Ministra Pracy i Polityki Społecznej za wybitne osiągnięcia na rzecz osób zagrożonych marginalizacją oraz za nowatorskie rozwiązania w dziedzinie pomocy społecznej. Obecnie Prezes Stowarzyszenia GPAS Praga Północ a także członek zarządu Związku Stowarzyszeń Ogólnopolska Sieć Organizacji Streetworkerskich OSOS.


Realizację dwuletniego projektu współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego „Doskonalenie kompetencji nauczycieli kluczem do sukcesów uczniów powiatu pabianickiego” podsumowaliśmy w dniu 16.06.2015r. podczas seminarium dotyczącego kształcenia ustawicznego „Lifelong learning to idea, czy sposób życia”.
Na temat projektu głos zabrali: Robert Jakubowski – Wicestarosta Powiatu Pabianickiego, Zbigniew Gwadera – Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego oraz Edyta Apanas – Prezes Global Training Centre.
Wykład nawiązujący do doskonalenia nauczycieli w ramach lifelong learningu poprowadziła p. Bożena Ziemniewicz.
Ponadto uczestnicy obejrzeli film przedstawiający działania podjęte w ramach projektu.
W dalszej części seminarium, która poświęcona była efektom szkoleń projektowych, nauczyciele – uczestnicy projektu wypowiadali się na temat korzyści dla rozwoju zawodowego.
Końcowym elementem spotkania, które prowadziła p. Małgorzata Biegajło – Dyrektor PODNiDM, była prezentacja nowych propozycji oferty ośrodka na rok szkolny 2015/2016.

Efekty szkoleń w ramach projektu

 

Zapytanie ofertowe nr 1/POKL/9.4/2015 w celu wyłonienia Wykonawcy, który zrealizuje usługę organizacji seminarium w zakresie kształcenia ustawicznego.

Ogłoszenie

Załącznik nr 1 do ogłoszenia

Załącznik nr 2 do ogłoszenia

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe nr 2/POKL/9.4/2015 w celu wyłonienia Wykonawcy, który zrealizuje dostawę materiałów biurowych oraz eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek.

Ogłoszenie

Załącznik nr 1 do ogłoszenia

Załącznik nr 2 do ogłoszenia (pdf)

Załącznik nr 2 do ogłoszenia (doc)

Ogłoszenie po modyfikacji

Załącznik nr 1 po modyfikacji

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe nr 3/POKL/9.4/2015 w celu wyłonienia Wykonawcy, który zrealizuje dostawę materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek.

Ogłoszenie

Załącznik nr 1 do ogłoszenia

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego

Pliki do pobrania:

Zaświadczenie o dochodach

Deklaracja

Oświadczenie

Skierowanie

Umowa

Zgłoszenie

Inspektorem Ochrony Danych w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach
powołany jest: Pan Tomasz Więckowski


Tel: 693-337-954


Email: ido2@synergiaconsulting.pl


Klauzula informacyjna PODN w Pabianicach

Skip to content