Jesteś tutaj: strona główna  »  Aktualności   »   Konferencja pt.: „Działania szkoły na rzecz kondyc ...

Konferencja pt.: „Działania szkoły na rzecz kondycji zdrowotnej dzieci i młodzieży poprzez wychowanie fizyczne”

Serdecznie dziękujemy za udział w konferencji.

Konferencja pt.: „Działania szkoły na rzecz kondycji fizycznej dzieci i młodzieży poprzez wychowanie fizyczne” zorganizowana przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach, która odbyła się w dniu 19.11.2013r. w Młodzieżowym Domu Kultury zgromadziła 80 dyrektorów, nauczycieli wychowania fizycznego, wychowawców szkół i placówek oświatowych, trenerów, prezesów klubów sportowych oraz przedstawicieli resortu zdrowia.
Konferencję zaszczycili swoją obecnością Wicestarosta Powiatu Pabianickiego – Irena Grenda oraz Wizytator Kuratorium Oświaty w Łodzi – Janusz Pietruszewski.

Tematyka konferencji obejmowała następujące zagadnienia:

  • przyczyny zwolnień z lekcji wychowania fizycznego;
  • rola wychowania fizycznego w edukacji zdrowia wg nowej podstawy programowej;
  • zasady zwalniania z wychowania fizycznego – aspekt medyczny;
  •  wpływ nieuzasadnionych zwolnień z lekcji wychowania fizycznego na ogólną sprawność młodego człowieka.

O tym, iż tematyka i cele konferencji związane są z realizacją przez ośrodek priorytetów polityki oświatowej państwa oraz że są związane z ogłoszonym przez Ministra Edukacji Narodowej „Rokiem Szkoły w Ruchu”, poinformowała na wstępie konferencji dyrektor PODNiDM Małgorzata Biegajło.
Wykład o zmianach podstawy programowej z wychowania fizycznego na każdym etapie edukacyjnym oraz o tworzeniu warunków do realizacji edukacji zdrowotnej przedstawiła pani Ewa Sprawka – doradca metodyczny Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.
Pan Maciej Koźmiński – lekarz medycyny rodzinnej i sportowej wygłosił wykład „Racjonalność zwolnień z WF, czyli kiedy zwalniać a kiedy nie…”, przedstawiając zasady zwolnień z zajęć wychowania fizycznego oraz kwalifikowanie do grup dyspanseryjnych na zajęcia wychowania fizycznego i sportu szkolnego.
Z kolei pan dr Piotr Winczewski – wykładowca Uniwersytetu J. Kochanowskiego w Kielcach, Filia w Piotrkowie Trybunalskim, wystąpił z wykładem pt „Aktywność fizyczna młodego człowieka i jej wpływ na wyniki w nauce i zachowanie”. Filozoficznym pytaniem „Człowiek jest ciałem, czy człowiek ma ciało?” zmusił słuchaczy do zastanowienia się nad wyborem tego, o co należy się troszczyć bardziej: umysł czy fizyczność. Pani Elżbieta Milczarek – doradca metodyczny PODNiDM w Pabianicach zaprezentowała ofertę ośrodka na rok szkolny 2013/14 w kontekście realizacji wybranych kierunków polityki oświatowej państwa i zmian podstawy programowej z wychowania fizycznego.
Konferencję zakończyła burzliwa dyskusja z udziałem Grażyny Wójcik wiceprzewodniczącej Rady Sportu Pabianic, Pawła Szałeckiego dyrektora ZS nr 1 w Pabianicach, Rafała Grendy prezesa UKS „Korona” i Łukasza Stencla inspektora ds. sportu i funduszy zewnętrznych Urzędu Miejskiego w Pabianicach na temat jak zachęcić dzieci i młodzież do udziału w lekcjach wychowania fizycznego.
Konferencję przygotowały pani Zofia Szmidt – Główny Konsultant PODNiDM w Pabianicach oraz pani Elżbieta Milczarek – doradca metodyczny.
W związku z dużym zainteresowaniem tematyką konferencji ośrodek planuje kolejne szkolenia podejmujące temat kondycji fizycznej uczniów i ich edukacji zdrowotnej.

 

« z 2 »

Zapraszamy do obejrzenia nas w Telewizji Pro-MOK:

Relacja z konferencji:

Inspektorem Ochrony Danych w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach
powołany jest: Pan Tomasz Więckowski


Tel: 693-337-954


Email: ido2@synergiaconsulting.pl


Klauzula informacyjna PODN w Pabianicach

Skip to content