Jesteś tutaj: strona główna  »  Projekty unijne   »   „Doskonalenie nauczycieli powiatu pabianickiego na m ...

„Doskonalenie nauczycieli powiatu pabianickiego na miarę potrzeb nowego pokolenia uczniów”

W latach 2010 – 2011 zrealizowano projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego „Doskonalenie nauczycieli powiatu pabianickiego na miarę potrzeb nowego pokolenia uczniów”, w ramach którego odbyły się następujące szkolenia:
– kurs języka angielskiego
, którym objęto 36 nauczycieli ze szkół i placówek oświatowych powiatu pabianickiego,
– szkolenie z zakresu ”Emisji i higieny głosu”, którym objęto 240 nauczycieli szkół i placówek powiatu pabianickiego; zajęcia wzbogacone były o moduł „Twórczej pracy z uczniem” – praktycznymi warsztatami, prowadzonymi przez doświadczonych dydaktyków, obejmującymi nowoczesne techniki przekazu, aktywizowania uczniów, wspierania ich kreatywności,
– szkolenia dla kadry zarządzającej i administrującej oświatą z zakresu prawa i księgowości, zarządzania i monitoringu, a także public relations – 72 osoby.

Inspektorem Ochrony Danych w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach
powołany jest: Pan Tomasz Więckowski


Tel: 693-337-954


Email: ido2@synergiaconsulting.pl


Klauzula informacyjna PODN w Pabianicach

Skip to content