Jesteś tutaj: strona główna  »  Dotacje   »   Rok szkolny 2015/2016 – dotacja WFOŚiGW w Łodz ...

Rok szkolny 2015/2016 – dotacja WFOŚiGW w Łodzi

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach otrzymał kolejną, piątą dotację ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie zadania „Ekologia i ochrona środowiska w konkursach i szkoleniach PODNiDM w Pabianicach” w wysokości 7 675,00zł. Całkowity koszt realizacji zadania 7 973,67zł. Okres realizacji wrzesień 2015r. – czerwiec 2016r.

W zadaniu wzięły udział przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, placówki oświatowe powiatu pabianickiego i woj. łódzkiego.

W wyniku realizacji zadania osiągnięto efekty:
I  Efekty rzeczowe:
1. przeprowadziliśmy 8 konkursów dla dzieci i młodzieży o tematyce ekologicznej;
2. zorganizowaliśmy wycieczkę ekologiczną do Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty
i Widawki
3. zorganizowaliśmy wykład o tematyce ekologiczno – przyrodniczej dla uczniów – finalistów i laureatów Wojewódzkiego i Powiatowego Konkursu Geograficznego „Przez lądy, morza i oceany …”
4. zorganizowaliśmy seminarium o tematyce przyrodniczo – ekologicznej dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek oświatowych powiatu pabianickiego

II Efekty ekologiczne w wyniku realizacji zadania to:
1. wzrost poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska i świadomości ekologicznej
2. wykształcenie postaw proekologicznych oraz indywidualnej odpowiedzialności
za środowisko u około 1300 osób – dzieci przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek oświatowych.
Link do strony WFOŚiGW w Łodzi: www.zainwestujwekologie.pl

Inspektorem Ochrony Danych w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach
powołany jest: Pan Tomasz Więckowski


Tel: 693-337-954


Email: ido2@synergiaconsulting.pl


Klauzula informacyjna PODN w Pabianicach