Jesteś tutaj: strona główna  »  Dotacje   »   Rok szkolny 2013/2014 – 2014/2015 granty ŁKO or ...

Rok szkolny 2013/2014 – 2014/2015 granty ŁKO oraz dotacja WFOŚiGW w Łodzi

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach otrzymał kolejną, czwartą już dotację ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie zadania „Edukacja ekologiczna i regionalna PODNiDM w Pabianicach” w wysokości 18 015,00zł. Całkowity koszt realizacji zadania 21 215,00zł. Okres realizacji luty 2014r. – czerwiec 2015

W zadaniu wzięły udział przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, placówki oświatowe powiatu pabianickiego i woj. łódzkiego.

W wyniku realizacji zadania osiągnięto efekty:
1) Efekty rzeczowe:
1. przeprowadziliśmy 14 konkursów dla dzieci i młodzieży o tematyce ekologicznej;
2. zorganizowaliśmy wycieczkę ekologiczną do Spalskiego Parku Krajobrazowego.
3. zorganizowaliśmy warsztaty terenowe dla nauczycieli i dyrektorów do Parku Krajobrazowego Międzyrzecza Warty i Widawki
4. zorganizowaliśmy szkolenia – wykłady o tematyce ekologicznej dla uczniów – finalistów i laureatów Wojewódzkiego i Powiatowego Konkursu Geograficznego „Przez lądy, morza i oceany …” oraz dyrektorów szkół i placówek oświatowych.
2). Efekty ekologiczne w wyniku realizacji zadania to:
1. wzrost poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska i świadomości ekologicznej
2. wykształcenie postaw proekologicznych oraz indywidualnej odpowiedzialności
za środowisko u około 1200 osób – dzieci przedszkolnych, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz u około 190 nauczycieli i dyrektorów placówek oświatowych.

Link do strony WFOŚiGW w Łodzi: www.zainwestujwekologie.pl

Informacja w lokalnej telewizji Pro-MOK:

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach zorganizował szkolenia w ramach zadań edukacyjnych w zakresie doskonalenia  nauczycieli  – granty Łódzkiego Kuratora Oświaty.

1. Szkolenia rad pedagogicznych:
– „Zespołowa praca nauczycieli strategią rozwoju szkoły” – 25 rad pedagogicznych
2. Kursy doskonalące:
– „Stosowanie technologii informacyjnej w kreatywnej pracy nauczyciela a wszechstronny rozwój ucznia” – kurs doskonalący realizowany w obszarze Łódź Wschód i sieradzkim.
W szkoleniach wzięło udział 597 nauczycieli.
Kwota uzyskanej dotacji to 25 940,00 zł.

Inspektorem Ochrony Danych w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach
powołany jest: Pan Tomasz Więckowski


Tel: 693-337-954


Email: ido2@synergiaconsulting.pl


Klauzula informacyjna PODN w Pabianicach