Jesteś tutaj: strona główna  »  Dotacje   »   Rok szkolny 2008/2009 – granty ŁKO

Rok szkolny 2008/2009 – granty ŁKO

Szkolenia w ramach zadań edukacyjnych w zakresie doskonalenia nauczycieli – granty Łódzkiego Kuratora Oświaty:

  1. Szkolenie rad pedagogicznych:
    -”Jak konstruktywnie współpracować z rodzicami?”.
  2. Kursy doskonalące:
    -”Rola dyrektora w motywowaniu nauczyciela do pracy”,
    -„Matematyka jako przedmiot obowiązkowy na egzaminie maturalnym”.

W szkoleniach wzięło udział 515 nauczycieli.
Kwota uzyskanej dotacji to 16 960,17zł.

Inspektorem Ochrony Danych w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach
powołany jest: Pan Tomasz Więckowski


Tel: 693-337-954


Email: ido2@synergiaconsulting.pl


Klauzula informacyjna PODN w Pabianicach

Skip to content