Jesteś tutaj: strona główna  »  Aktualności   »   Szkoła na miarę potrzeb ucznia z dysfunkcjami rozwoj ...

Szkoła na miarę potrzeb ucznia z dysfunkcjami rozwojowymi

Pani Olga Majewska i PODNiDM w Pabianicach serdecznie zapraszają na szkolenie zainteresowanych nauczycieli szkół podstawowych.

Warsztat metodyczny(FORMA 186) odbędzie się w formie on-line 30.05.2023  o godz. 16.30.

Uporządkowanie wiedzy zdobytej w trakcie szkolenia zapozna Państwa z charakterystyką uczniów z zaburzeniami rozwojowymi i pozwoli na przedstawienie praktycznych wskazówek dotyczących dostosowania form i metod pracy.
Treści :
 Charakterystyka ucznia z zaburzeniami dyslektycznymi
 Charakterystyka ucznia z deficytami intelektualnymi
 Omówienie przykładów skutecznych rozwiązań w pracy z uczniami o
specjalnych potrzebach edukacyjnych i rozwojowych
 Praktyczne ćwiczenia w planowaniu pracy dydaktyczno-wychowawczej

Inspektorem Ochrony Danych w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach
powołany jest: Pan Tomasz Więckowski


Tel: 693-337-954


Email: ido2@synergiaconsulting.pl


Klauzula informacyjna PODN w Pabianicach

Skip to content