Jesteś tutaj: strona główna  »  Aktualności   »   Ankieta badająca potrzeby szkoleniowe Nauczycieli  ...

Ankieta badająca potrzeby szkoleniowe Nauczycieli – przedłużamy czas do 19 maja

 Link do formularza „BADANIE POTRZEB NAUCZYCIELI POWIATU PABIANICKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA”Link do ANKIETY dla nauczycieli

Wypełnioną ankietę prosimy przesłać najpóźniej do 19 maja 2023 r.

Szanowni Państwo serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu ankietowym, diagnozującym potrzeby szkoleniowe nauczycieli i pedagogów szkół i placówek oświatowych z terenu powiatu pabianickiego.

Wyniki badania ankietowego posłużą Powiatowemu Ośrodkowi Doskonalenia Nauczycieli

i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach do przygotowania oferty edukacyjnej na rok szkolny 2023/2024 adekwatnej do potrzeb i oczekiwań naszych nauczycieli, pedagogów.

 

 

 

 

 

 

Inspektorem Ochrony Danych w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach
powołany jest: Pan Tomasz Więckowski


Tel: 693-337-954


Email: ido2@synergiaconsulting.pl


Klauzula informacyjna PODN w Pabianicach

Skip to content