Jesteś tutaj: strona główna  »  Aktualności   »   Rola nauczyciela w kształtowaniu prawidłowych nawyk ...

Rola nauczyciela w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych u dzieci. Forma 26

UWAGA ZMIANA TERMINU!!

Zapraszamy nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej na warsztat metodyczny, który odbędzie się dnia 25.04.2023 roku o godz.17.00. Warsztat poprowadzi dr Paulina Konrad w formie online. 

Na warsztacie będą omawiane m.in: zasady zdrowego żywienia dzieci i młodzieży, najczęstsze błędy żywieniowe w diecie dzieci z punktu widzenia dietetyka, analiza przykładowych diet oraz sposoby zachęcania rodziców i dzieci do zmian dotychczasowych nawyków żywieniowych.

Inspektorem Ochrony Danych w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach
powołany jest: Pan Tomasz Więckowski


Tel: 693-337-954


Email: ido2@synergiaconsulting.pl


Klauzula informacyjna PODN w Pabianicach

Skip to content