Jesteś tutaj: strona główna  »  Aktualności   »   Dostosowanie metod i form pracy do możliwości psycho ...

Dostosowanie metod i form pracy do możliwości psychofizycznych i rozwojowych dziecka. Forma138

Zapraszamy na warsztat metodyczny dnia 14.03.2023 roku o godzinie 15.30. Warsztat poprowadzi Pani Agnieszka Piątek w PODNiDM w Pabianicach ul. Kazimierza 8.

Tematem spotkania będzie wypracowanie przykładowych dostosowań w zależności od rodzaju dysfunkcji dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Dostosowywanie metod i form pracy do możliwości dzieci zgodnie z zaleceniami oraz wypracowywanie przykładowych dostosowań do rodzaju dysfunkcji dziecka ze SPE. Warsztat kierowany jest do nauczycieli, którzy mają w zespole klasowym uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię poradni.

 

 

Inspektorem Ochrony Danych w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach
powołany jest: Pan Tomasz Więckowski


Tel: 693-337-954


Email: ido2@synergiaconsulting.pl


Klauzula informacyjna PODN w Pabianicach

Skip to content