Jesteś tutaj: strona główna  »  Aktualności   »   UWAGA! ZMIANA TERMINU WARSZTATU NA 15.03.2023 roku. Ps ...

UWAGA! ZMIANA TERMINU WARSZTATU NA 15.03.2023 roku. Psychologiczno – pedagogiczna rola rodziny w realizacji zajęć wychowania do życia w rodzinie. Forma 102

Celem szkolenia jest udoskonalenie warsztatu pracy nauczyciela i poszerzenie jego
wiedzy z zakresu psychologii rodziny.

Termin: 15.03.2023 rok o godz.16.30
Prowadząca:  dr Barbara Olszewska


Treści:
• Poznanie roli nauczyciela jako kreatora pozytywnych postaw rodziców i wychowanków.
• Analiza sytuacji trudnych i kryzysowych w rodzinie.
• Więzi emocjonalne, sprawność w komunikowaniu się oraz adaptacyjność w sytuacjach problemowych.
• Poznanie metod i form skutecznych w pracy, by w kryzysie rodzinnym odnieść się do wartości

Inspektorem Ochrony Danych w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach
powołany jest: Pan Tomasz Więckowski


Tel: 693-337-954


Email: ido2@synergiaconsulting.pl


Klauzula informacyjna PODN w Pabianicach

Skip to content