Jesteśmy akredytowaną placówką oświatową

Świadczącą profesjonalne usługi edukacyjne

Jesteś tutaj: strona główna

Aktualności

Zagraniczne wakacyjne doskonalenie nauczycieli

Unia Europejskich Federalistów – Polska oraz PODNiDM Pabianice zapraszają dyrektorów i nauczycieli do udziału w wakacyjnym programie edukacyjnym.

Czytaj dalej…

Informacja

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2 maja 2014r. ośrodek będzie nieczynny.

Rekrutacja do nowego projektu unijnego

Informujemy, że w dniu 7 kwietnia 2014r. rozpoczęła się rekrutacja szkół i przedszkoli do projektu realizowanego przez Powiat Pabianicki/Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach „Nowy system doskonalenia nauczycieli powiatu pabianickiego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty, Działania 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.

Czytaj dalej…

Zmiana terminu szkolenia

Uprzejmie informujemy, iż nastąpiła zmiana terminu szkolenia pt.: „Dobór i adaptacja programów wychowania przedszkolnego” prowadzonego przez p. Aldonę Biegańską i p. Małgorzatę Gmosińską z dnia 28 kwietnia na 24 kwietnia 2014r. Spotkanie odbędzie się o godz. 16.00 w PODNiDM w Pabianicach.

Podsumowanie konkursów

Serdecznie zapraszamy

 na uroczyste podsumowanie

Konkursów Matematycznych „Matematyka z Zajączkiem” i „Matematyka z Wiosną”,
które odbędzie się w dniu 14.04.2014r. o godz. 15.30 w PODNiDM w Pabianicach

Budowanie systemu wsparcia – szkolenie dla wychowawców

Serdecznie zapraszam

wychowawców wszystkich typów szkół

na szkolenie:

„Budowanie systemu wsparcia pracy wychowawców klas
– zainicjowanie grupy wsparcia”

w dniu 14.04.2014r., godz. 14.30

w PODNiDM w Pabianicach

Cele szkolenia:

  • poznanie podstaw komunikowania się wielopoziomowego,
  • modyfikowanie stylów porozumiewania się w kontekście osiągania celów wychowawczych,
  • poznanie technik motywowania do zmiany.

Treści:

  • Diagnoza potrzeb w kontekście realizacji zadań wychowawcy klasy,
  • Synergia oddziaływań wychowawczych – budowanie satysfakcjonującej współpracy  zespołów zadaniowych,
  • Co mogę zrobić inaczej i lepiej niż do tej pory? Techniki motywowania, metakomunikaty.

 

Prosimy o potwierdzenie udziału w szkoleniu do 10 kwietnia 2014r. przesyłając formularz zgłoszenia

 

Prowadząca – Anna Kozińska

PODNiDM w Pabianicach

Inspektorem Ochrony Danych w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach
powołany jest: Pan Tomasz Więckowski


Tel: 693-337-954


Email: ido2@synergiaconsulting.pl


Klauzula informacyjna PODN w Pabianicach