Jesteśmy akredytowaną placówką oświatową

Świadczącą profesjonalne usługi edukacyjne

Jesteś tutaj: strona główna

Aktualności

Rozstrzygnięcie konkursów

Uprzejmie informujemy, że w dniu 16.04.2014r. zostały rozstrzygnięte konkursy ogłoszone przez dyrektora PODNiDM w Pabianicach na stanowiska kadry zarządzającej projektem „Nowy system doskonalenia nauczycieli powiatu pabianickiego”. Więcej informacji w zakładce „Projekty unijne”

Trwa rekrutacja

Przypominamy, iż trwa rekrutacja szkół i przedszkoli do projektu realizowanego przez Powiat Pabianicki/Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach „Nowy system doskonalenia nauczycieli powiatu pabianickiego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty, Działania 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.

Czytaj dalej…

Spotkanie rekrutacyjno-informacyjne – projekt unijny

Spotkanie rekrutacyjno-informacyjne dla dyrektorów szkół i przedszkoli dotyczące  realizacji nowego projektu „Nowy system doskonalenia nauczycieli powiatu pabianickiego” finansowanego ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zostało zorganizowane przez PODNiDM w Pabianicach w dniu 14 kwietnia 2014r.

Czytaj dalej…

Konkurs dla przedszkolaków

Zachęcamy do wzięcia udziału w Konkursie Matematyczno-Ekologicznym „Łamigłówki mądrej główki”. Karty zgłoszeń należy przesłać lub dostarczyć do PODNiDM w Pabianicach do 9 maja 2014r.

Czytaj dalej…

Zapraszamy na szkolenie „Statystyka nie tylko dla matematyka”

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka-Filia w Pabianicach
oraz Urząd Statystyczny w Łodzi

zapraszają

doradców metodycznych oraz nauczycieli matematyki,
geografii, przyrody, wiedzy o społeczeństwie,
przedmiotów zawodowych, bibliotekarzy szkolnych
ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

Czytaj dalej…

Konkursy na wolne stanowiska

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach ogłasza konkursy na stanowiska asystenta koordynatora, menagera finansowego oraz specjalisty ds. zamówień publicznych projektu „Nowy system doskonalenia nauczycieli powiatu pabianickiego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działania 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Szczegóły w zakładce „Projekty unijne”

Inspektorem Ochrony Danych w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach
powołany jest: Pan Tomasz Więckowski


Tel: 693-337-954


Email: ido2@synergiaconsulting.pl


Klauzula informacyjna PODN w Pabianicach