Jesteśmy akredytowaną placówką oświatową

Świadczącą profesjonalne usługi edukacyjne

Jesteś tutaj: strona główna

Aktualności

Nowy projekt unijny

Informujemy, iż Powiat Pabianicki/Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach przystąpił do realizacji projektu „Nowy system doskonalenia nauczycieli powiatu pabianickiego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty, Działania 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.

Czytaj dalej…

Awans zawodowy nauczycieli – kurs

Zainteresowanych nauczycieli prosimy o przesyłanie zgłoszeń na kurs drogą mailową, faksem lub za pośrednictwem formularza online.Kurs proponujemy zamiast krótkich form warsztatowych.

Trzeba wziąć udział w trzech modułach:

Czytaj dalej…

Konkurs “Piękno i różnorodność opisów przyrody w literaturze”

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczniom i ich opiekunom za udział w III Powiatowym Konkursie Czytelniczym „Piękno i różnorodność opisów przyrody w literaturze”.

Czytaj dalej…

Konferencja – warto rozmawiać o HPV

PODNiDM w Pabianicach wraz z Fundacją „Krwinka” 20 marca br. zorganizował konferencję „Wirus HPV – można powstrzymać, warto rozmawiać”. Spotkanie objęte Patronatem Starosty Pabianickiego – Krzysztofa Habury, miało na celu poszerzanie wiedzy o wirusie HPV, chorobach przez niego wywoływanych, a także o profilaktyce antyrakowej, tak ważnej do zachowania długiego życia w dobrym zdrowiu.

Czytaj dalej…

Pomiędzy dwiema edukacjami – konferencja WSP w Łodzi

Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi

 serdecznie zaprasza

Dyrektorów, Nauczycieli, Wychowawców, Pedagogów, oraz wszystkich zainteresowanych

do wzięcia udziału

w międzynarodowej konferencji naukowej

pod tytułem:

Czytaj dalej…

Spotkanie organizacyjne – nowy projekt unijny

Informujemy, iż w dniu 14 kwietnia 2014r., o godz. 14.00 w PODNiDM w Pabianicach odbędzie się spotkanie organizacyjne dotyczące realizowanego przez Powiat Pabianicki/Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach projektu „Nowy system doskonalenia nauczycieli powiatu pabianickiego”.
Zapraszamy wszystkich dyrektorów szkół i placówek oświatowych zainteresowanych udziałem w projekcie oraz przedstawicieli gmin z powiatu pabianickiego.

Inspektorem Danych Osobowych w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach
powołany jest: Pan Tomasz Więckowski


Tel: 693-337-954


Email: ido2@synergiaconsulting.pl


Klauzula informacyjna PODN w Pabianicach