Jesteśmy akredytowaną placówką oświatową

Świadczącą profesjonalne usługi edukacyjne

Jesteś tutaj: strona główna

Aktualności

SIEĆ DYREKTORÓW – ostatnie spotkanie

Dyrektorzy, wicedyrektorzy szkół i placówek oświatowych powiatu pabianickiego oraz niektórzy pedagodzy szkolni ostatni raz spotkali się w tzw. SIECI w dniu 14.05.2014r., w PODNiDM w Pabianicach. Organizator SIECI Pani Zofia Szmidt zaprosiła na spotkanie z dyrektorami oficera prasowego Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach – Panią Joannę Szczęsną, celem pogłębienia tematu przewodniego „Działania szkoły na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa uczniów”.

Czytaj dalej…

Na szlaku bibliotek polskich

Nie trzeba chyba nikogo przekonywać, że biblioteka to wyjątkowe i magiczne miejsce, które służy -przede wszystkim do rozpowszechniania szeroko pojętej kultury. Dlatego też, bibliotekarze z powiatu pabianickiego uczestniczą w comiesięcznych szkoleniach, konferencjach czy kursach, które organizuje doradca metodyczny PODNiDN.

Czytaj dalej…

Spotkanie w SIECI DYREKTORÓW

Serdecznie zapraszam na piąte, ostatnie spotkanie w SIECI, które odbędzie się 14.05.2014r. o godzinie 12.00 w PODNiDM w Pabianicach. Szkolenie zapowiada się bardzo interesująco ze względu na prelegenta, którym tym razem będzie oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach – Joanna Szczęsna. Ze względu na ogromne doświadczenie Pani Rzecznik, uczestnicy SIECI będą mogli zdobyć wiedzę o doświadczeniach pabianickiej policji z nieletnimi i liczyć na fachowe podpowiedzi, dotyczące postępowania z uczniami w różnych sytuacjach problemowych.

Zofia Szmidt

Rozstrzygnięcie konkursów

Uprzejmie informujemy, że w dniu 16.04.2014r. zostały rozstrzygnięte konkursy ogłoszone przez dyrektora PODNiDM w Pabianicach na stanowiska kadry zarządzającej projektem „Nowy system doskonalenia nauczycieli powiatu pabianickiego”. Więcej informacji w zakładce „Projekty unijne”

Trwa rekrutacja

Przypominamy, iż trwa rekrutacja szkół i przedszkoli do projektu realizowanego przez Powiat Pabianicki/Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach „Nowy system doskonalenia nauczycieli powiatu pabianickiego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty, Działania 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół.

Czytaj dalej…

Spotkanie rekrutacyjno-informacyjne – projekt unijny

Spotkanie rekrutacyjno-informacyjne dla dyrektorów szkół i przedszkoli dotyczące  realizacji nowego projektu „Nowy system doskonalenia nauczycieli powiatu pabianickiego” finansowanego ze Środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zostało zorganizowane przez PODNiDM w Pabianicach w dniu 14 kwietnia 2014r.

Czytaj dalej…

Inspektorem Danych Osobowych w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach
powołany jest: Pan Tomasz Więckowski


Tel: 693-337-954


Email: ido2@synergiaconsulting.pl


Klauzula informacyjna PODN w Pabianicach