Jesteśmy akredytowaną placówką oświatową

Świadczącą profesjonalne usługi edukacyjne

Jesteś tutaj: strona główna

Aktualności

Warsztaty terenowe w Drzewocinach

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych nauczycieli, zwłaszcza  przyrody, geografii oraz innych przedmiotów przyrodniczych wszystkich poziomów edukacyjnych na warsztaty terenowe, które odbędą się w dniu 28.09.2018r.  o godz. 12.30 w Leśnictwie Drzewociny, należącym do Nadleśnictwa Kolumna.
Zaproszenie_czytaj więcej

Zgłoszenie_pobierz

Szkolenie wyjazdowe_Wrocław

Serdecznie zapraszamy dyrektorów, wicedyrektorów szkół i placówek oświatowych oraz przedstawicieli JST powiatu pabianickiego na szkolenie wyjazdowe, którego celem przewodnim jest rozwój szkoły, czyli rozwój kompetencji całej społeczności szkolnej, tj. dyrektora, nauczyciela i ucznia w oparciu między innymi o proces kompleksowego wspomagania, prowadzony przez PODNiDM w Pabianicach.
Zaproszenie_czytaj więcej
Karta_zgłoszenia_pobierz

Edukacja dla Bezpieczeństwa

Oferujemy Państwu podjęcie studiów podyplomowych o kierunku Edukacja dla Bezpieczeństwa. Dokumenty rekrutacyjne należy składać do PODNiDM w Pabianicach do 8 października 2018r.
Oferta_studiów_podyplomowych_czytaj więcej

Podanie o przyjęcie na studia podyplomowe_pobierz

Kwestionariusz osobowy_pobierz

Kursy językowe

Zapraszamy do udziału w kursach doskonalących języka angielskiego oraz języka niemieckiego.

Oferta czytaj więcej

Zgłoszenie na kurs_pobierz

OFERTA EDUKACYJNA na rok szkolny 2018/2019

Serdecznie zapraszamy do korzystania z oferty edukacyjnej  w nowym roku szkolnym.

OFERTA EDUKACYJNA 2018/2019_pobierz

Podobnie jak w latach poprzednich przygotowaliśmy dla Państwa szereg szkoleń, m.in. warsztatów metodycznych, kursów doskonalących, konferencji, lekcji otwartych oraz konsultacji indywidualnych i grupowych.

Czytaj dalej…

Rekrutacja na studia podyplomowe

Trwa rekrutacja na studia podyplomowe na nowy rok szkolny 2018/2019. Proponujemy następujące kierunki:

1. Doradztwo zawodowe
2. Oligofrenopedagogika – edukacja, rehabilitacja i rewalidacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
3. Integracja sensoryczna

Czytaj dalej…

Inspektorem Danych Osobowych w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach
powołany jest: Pan Tomasz Więckowski


Tel: 693-337-954


Email: ido2@synergiaconsulting.pl


Klauzula informacyjna PODN w Pabianicach