Jesteśmy akredytowaną placówką oświatową

Świadczącą profesjonalne usługi edukacyjne

Jesteś tutaj: strona główna

Aktualności

Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018

Minister Edukacji Narodowej ustalił w roku szkolnym 2017/2018 następujące podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa:

1. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.
2. Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.

Czytaj dalej…

Ośrodek nieczynny – 16.06.2017r.

Uprzejmie informujemy, że PODNiDM w Pabianicach w dniu 16.06.2017r. będzie nieczynny.

Odwołane zajęcia w czerwcu

Uprzejmie informujemy o odwołaniu następujących form doskonalenia:

1. Jak wykorzystać czas wolny do kształtowania postaw i zainteresowań zawodowych? z dnia 06.06.2017r.

2. Wychowanie fizyczne inaczej czyli o grach drużynowych mniej znanych. – warsztaty metodyczne z dnia 12.06.2017r.

3. Grajmy w palanta i kwadranta czyli o grach drużynowych rzadziej stosowanych– warsztat metodyczny z dnia 14.06.2017r.

Świadczenia emerytalne nauczycieli – szkolenie

W ramach współpracy Powiatowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych serdecznie zapraszamy na szkolenie „Zasady przyznawania świadczeń emerytalnych dla nauczycieli”, które odbędzie się w dniu 26 czerwca 2017r.o godzinie 9.00 w PODNiDM w Pabianicach.

Celem szkolenia jest przedstawienie nauczycielom zasad przyznawania świadczeń emerytalnych dedykowanych dla tej grupy zawodowej w tym również świadczeń kompensacyjnych.

Czytaj dalej…

Szkolenia dotyczące opracowywania programu wychowawczo – profilaktycznego

W związku ze zmianą w przepisach prawa oświatowego (art. 26, 84 ust. 1-3 oraz ust. 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 – Prawo Oświatowe) wszystkie szkoły zostały zobowiązane do 30 września br. do uchwalenia w porozumieniu z radą rodziców programu wychowawczo – profilaktycznego, który powinien być przygotowany w oparciu o diagnozę potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej.

Czytaj dalej…

Laureaci konkursu „Łamigłówki mądrej główki”

Lista laureatów X Powiatowego Konkursu Matematyczno-Ekologicznego „Łamigłówki mądrej główki”

 

Laureaci konkursu z przedszkoli (kategoria 6 – latki):

I miejsce:

Karina Gacka – Szkoła Podstawowa im. I. Sikiryckiego z oddziałami przedszkolnymi w Woli Zaradzyńskiej

Czytaj dalej…