Powiatowy ośrodek doskonalenia nauczycieli i doradztwa metodycznego

shadow
Jesteśmy profesjonalną akredytowaną  placówką oświatową świadczącą usługi edukacyjne, odpowiadające stale diagnozowanym potrzebom klienta, poszukującą rozwiązań wpływających na podnoszenie jakości pracy.

Linki

Ministerstwo Edukacji Narodowej
www.men.gov.pl

Kuratorium Oświaty w Łodzi
www.kuratorium.lodz.pl

Ośrodek Rozwoju Edukacji
www.ore.edu.pl

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
www.oke.lodz.pl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Łodzi
www.pbw.lodz.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
www.wfosigw.lodz.pl

Powrót

Oferta edukacyjna

na rok szkolny 2016/2017

Oferta edukacyjna

Już wkrótce przedstawimy ofertę edukacyjną na rok szkolny 2017/2018   […]

Oferta edukacyjna

  Karty zgłoszeń: Formularz zgłoszenia nauczycieli na warsztaty, konferencje, seminaria […]

NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA 2017/2018

W związku z wprowadzanymi od września 2017 roku zmianami strukturalno […]

Kompleksowe Wspomaganie
Szkół i Placówek

Sieci współpracy i samokształcenia


Kierunki polityki oświatowej w roku szkolnym 2017/2018

PUNKT KONSULTACYJNY

  • Design by ANCOM