Jesteś tutaj: strona główna  »  Kompleksowe Wspomaganie Szkół i Placówek

Kompleksowe Wspomaganie Szkół i Placówek

KOMPLEKSOWE WSPOMAGANIE SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI  W POWIECIE PABIANICKIM      

  W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach organizuje i prowadzi wspomaganie szkół i placówek, które zgłoszą odpowiednie zapotrzebowanie. Odpowiadając na zdiagnozowane potrzeby, dla każdej zgłoszonej szkoły/placówki opracowujemy indywidualny Program Kompleksowego Wspomagania, mający na celu poprawę jakości pracy.  Na okres co najmniej 1 roku szkolnego planujemy wspólne działania, obejmujące:

  • Pomoc w zdiagnozowaniu potrzeb szkoły/placówki.
  • Ustalenie sposobów działania, prowadzących do zaspokojenia potrzeb szkoły lub placówki.
  • Zaplanowanie form wspomagania i ich realizację.
  • Wspólną ocenę efektów (zmiany) i opracowanie wniosków z realizacji zaplanowanych form wspomagania.

Za realizację procesu wspomagania w Państwa szkole/przedszkolu odpowiedzialny będzie powołany przez ośrodek  Animator.

Koordynatorem procesu wspomagania w powiecie pabianickim jest dyrektor ośrodka Małgorzata Biegajło.

 

Druki do pobrania:

Założenia kompleksowego wspomagania realizowanego przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego czytaj więcej


 

Nasze dobre praktyki

Jak wspomagamy w powiecie pabianickim? Przykład dobrej praktyki_czytaj więcej

Potrzeby, oczekiwania, wartości rodziców a koncepcja pracy placówki_czytaj więcej

Wspomaganie, by wciąż chciało się być wspomaganym-doświadczenia z Przedszkola Miejskiego nr 15 w Pabianicach_czytaj więcej

Rozwijanie kompetencji kluczowych z zakresu wychowania i kształtowania postaw, czyli o kompleksowym wspomaganiu w Szkole Podstawowej w Bychlewie_czytaj więcej

Wykorzystanie metod aktywizujących do realizacji zadań wynikających z wniosków z analizy pracy szkoły_czytaj więcej


 

Raporty nt. systemu doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół

Raport_Analiza_wybranych_danych_z_projektów_realizowanych_przez_powiaty_czytaj więcej

Raport_Efekty_wspomagania_szkół_i_przedszkoli_2015_czytaj więcej

Analiza-zasobów-systemu-doskonalenia-nauczycieli-2015_czytaj więcej 

 

 

 

 

Inspektorem Ochrony Danych w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach
powołany jest: Pan Tomasz Więckowski


Tel: 693-337-954


Email: ido2@synergiaconsulting.pl


Klauzula informacyjna PODN w Pabianicach