Jesteś tutaj: strona główna  »  Kompleksowe Wspomaganie Szkół i Placówek

Kompleksowe Wspomaganie Szkół i Placówek

KOMPLEKSOWE WSPOMAGANIE SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI  W POWIECIE PABIANICKIM      

  W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Zgodnie z porozumieniem zawartym ze zgłoszoną placówką, zostanie przez nasz ośrodek opracowany indywidualny Ramowy Program Kompleksowego Wspomagania w zdiagnozowanym i wybranym obszarze, w okresie minimum jednego roku szkolnego. W ramach programu zrealizujemy w Państwa szkole /przedszkolu proces wspomagania obejmujący nie tylko doskonalenie kadry pedagogicznej, ale przede wszystkim wdrażanie  do praktyki szkolnej zaplanowanej zmiany. Zrealizujemy to poprzez indywidualne i grupowe konsultacje, wspólne tworzenie scenariuszy lekcji, organizowanie lekcji otwartych i koleżeńskich oraz inne formy dostosowane do Państwa potrzeb.

Za realizację procesu wspomagania w Państwa szkole/przedszkolu odpowiedzialny będzie powołany przez ośrodek  Animator.

Koordynatorem procesu wspomagania w powiecie pabianickim jest dyrektor ośrodka Małgorzata Biegajło.

W  chwili obecnej ośrodek realizuje kompleksowe wspomaganie m.in. w obszarach:

 1. Poszerzenie kompetencji nauczycieli w zakresie wykorzystywania technologii informacyjnej na lekcjach oraz rozwijania kompetencji twórczych uczniów.
 2. Kształtowanie odpowiedzialnego zachowania uczniów.
 3. Budowa koncepcji pracy przedszkola.
 4. Wykorzystanie metod aktywizujących do realizacji zadań wynikających z wniosków z analizy pracy szkoły.

W roku szkolnym 2016/2017 szczególnie polecamy Państwu dwa obszary wsparcia:

 1. Jak kształtować kompetencje matematyczno-przyrodnicze w szkole/przedszkolu?
 2. Jak kształtować kompetencje kluczowe w szkole/przedszkolu?

 Inne przykładowe  propozycje obszarów wsparcia w ramach kompleksowego wspomagania :

 1. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?
 2. Ocenianie kształtujące.
 3. Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki.  
 4. Uczeń – aktywny uczestnik procesu uczenia się.
 5. Oferta edukacyjna drogą do właściwej realizacji podstawy programowej.
 6. Wspieranie pracy wychowawców klas – bezpieczna szkoła.
 7. Postawy uczniowskie. Jak je kształtować?  
 8. Praca z uczniem młodszym.
 9. Praca z uczeniem zdolnym.
 10. Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 11. Wykorzystanie TIK na zajęciach edukacyjnych – bezpieczny Internet.
 12. Projekt  edukacyjny w szkole.
 13. Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym.
 14. Rodzice są partnerami szkoły.
 15. Nauczyciel 45+.
 16. Szkoła promuje wartość edukacji.
 17. Doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkole.
 18. Efektywna organizacja pracy zespołów nauczycielskich.
 19. Współpraca nauczycieli w prowadzeniu procesów edukacyjnych.
 20. Jak efektywnie wykorzystać wyposażenie i warunki lokalowe szkoły?
 21. Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną?

Założenia kompleksowego wspomagania realizowanego przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego czytaj więcej

W okresie od 01.04.2014r. do 31.05.2015r. w roku szkolnym 2014/2015 w ramach projektu „Nowy system doskonalenia nauczycieli powiatu pabianickiego” ośrodek realizował kompleksowe wspomaganie w 4 przedszkolach i 24 szkołach czytaj więcej

W roku szkolnym 2014/2015 oraz w roku szkolnym 2015/2016 ośrodek realizował kompleksowe wspomaganie szkół w ramach oferty edukacyjnej czytaj więcej

Druki do pobrania:

Porozumienie

Ramowy program kompleksowego wspomagania (RPKW)

FORMULARZ ZGŁOSZENIA SZKOŁYprzedszkola do KW

sprawozdanie z kompleksowego wspomaganie_2016-17